23948sdkhjf

Relativt godt kvartalsresultat for Hydro

Hydro leverte i tredje kvartal et sterkere justert resultat enn i samme kvartal i fjor. Selskapet har dessuten tjent 33 milliarder kroner i tredje kvartal i år. Konsernsjefen understreker betydningen av hvor alvorlig koronapandemien er.

Dette går fram av Hydros rapport for tredje kvartal i år, som ble lagt fram fredag. I en pressemelding i forbindelse med kvartalsrapporten går det fram at «Hydros underliggende EBIT var 1.407 millioner kroner i tredje kvartal 2020, en økning fra 1.366 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Ekstruderte Løsninger hadde økning i volum i forhold til forrige kvartal, og en gunstig kostnadsposisjon. Det utvidede vedlikeholdet på bauksittrørledningen ved Paragominas i Brasil er nå fullført, og aluminaraffineriet Alunorte trapper opp produksjonen».

– Vår førsteprioritet er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i. Hydros organisasjon jobber for å håndtere situasjonen med covid-19 på best mulig måte, med vekt på å beskytte medarbeidere og drift, samtidig som vi sikrer inntjening. Jeg er glad for å se en sterk kontantstrøm som følge av denne innsatsen. Samtidig jobber vi videre med satsingen på lønnsomhet og bærekraft, styrker posisjonen innenfor lavkarbonaluminium, og utforsker nye vekstområder, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i meldingen.

Ekstruderte Løsninger har hentet seg inn igjen raskere enn ventet, særlig i Europa. Forretningsområdet har også hatt en gunstig kostnadsposisjon, og fikk et forsikringsoppgjør på 192 millioner kroner knyttet til cyberangrepet i 2019. Reduserte råvarekostnader, lavere faste kostnader og positive valutaeffekter, ettersom både den norske kronen og brasilianske real svekket seg mot US-dollar og euro, bidro positivt til resultatet for tredje kvartal. De positive elementene ble utliknet av et lavere resultat fra Bauksitt & Alumina, grunnet vedlikeholdet ved Paragominas og reduserte alumina- og aluminiumpriser.

«Global BNP og industriproduksjon har tatt seg opp igjen i kvartalet, men covid-19-situasjonen skaper fortsatt usikkerhet i markedet. Den globale nedgangen i etterspørselen og de statlige restriksjonene har hatt negativ effekt på Hydros virksomhet i kvartalet. Covid-19 har påvirket Ekstruderte Løsninger og Valsede Produkter mest, selv om ordreinngangen og kapasitetsutnyttelsen er blitt bedre. Virksomheten i Bauksitt og Alumina, Primærmetall, Metallmarkeds resirkuleringsanlegg og Energi har stort sett gått som normalt i løpet av kvartalet», heter det videre i pressemeldingen.

EUs reviderte retningslinjer for CO2-kompensasjon åpner for fortsatt produksjon av lavkarbonaluminium i Norge. For Hydros aluminiumproduksjon, som er basert på fornybar energi, vil en forutsigbar og robust kompensasjon for den faktiske CO2-avgiften på kraftprisene utgjøre et svært viktig bidrag til vår virksomhet.

– Produkter med lavkarbonaluminium kan spille en avgjørende rolle når det gjelder å redusere globale CO2-utslipp, og dekke etterspørselen etter slike produkter i en rekke sektorer, for eksempel transport og bygg og anlegg, sier Aasheim.

Les hele pressemeldingen fra Hydro her.

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078