23948sdkhjf

Breidablikk-utbygging sikrer mange norske kontrakter

Aker Solutions har vunnet en kontrakt verd 2,5 milliarder kroner for bygging av havbunnsrammen til Breidablikk-feltet. I dag overleveres planene for feltet av Equinor, Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips.

Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia har besluttet å bygge ut Breidablikk-feltet i Nordsjøen. I dag leverer partnerskapet plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren og tildeler samtidig kontrakter for undervannsanlegg og oppgradering av Grane-plattformen.

Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat og investeringene vil være om lag 18,6 milliarder kroner.

– Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Beslutningen om å bygge ut feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne. Vi er glade for at vi i dag også kan tildele to sentrale kontrakter til en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner inklusive opsjoner. Kontraktene vil bidra til viktig aktivitet for leverandørindustrien og sikre arbeidsplasser i mange år, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring hos Equinor.

Utbyggingsløsningen som er valgt for Breidablikk er en havbunnsutbygging med 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer som styres fra Grane. Breidablikk vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering, før ilandføring til Stureterminalen. Produksjonen fra Grane skal overvåkes med avanserte digitale verktøy fra Equinors integrerte operasjonssenter (IOC) på Sandsli for å sikre optimal produksjon og verdiskaping fra brønnene.

– Jeg er glad for at vi sammen med våre partnere har modnet Breidablikk-feltet til utbygging. Breidablikk viser hvordan bransjens samlede kompetanse skaper høy verdi og avkastning fra en infrastruktur i verdensklasse på norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel hos Equinor.

– Breidablikk vil gi et viktig bidrag for å opprettholde lønnsom produksjon og aktivitet i et av våre kjerneområder på sokkelen, fortsetter Nylund.

Breidablikk vil bli bygd ut med kontrollkabelsystem for strøm og kommunikasjon (DC/FO). Dette er en relativt ny teknologi som kan redusere kostnaden ved en videre utbyggingen av feltet samt at den tilrettelegger for å ta i bruk dockingstasjoner for undervannsdroner på havbunnen.  Med innfasingen av Breidablikk vil CO2-intensiteten på Grane-feltet reduseres.

SIKRER ARBEIDSPLASSER: En kontrakt til Aker Solutions i Egersund sikrer arbeidsplasser framover. FOTO: AKER SOLUTIONS

Sikrer arbeidsplasser i leverandørindustrien

Kontrakten for produksjonsanlegg på havbunnen tildeles Aker Solutions. Kontrakten består av leveranse av fire bunnrammer og opptil 23 ventiltrær med tilhørende komponenter. Kontrakten har en anslått verdi på om lag 2,5 milliarder kroner inklusive opsjoner.  Rundt 300 årsverk i Norge vil være tilknyttet prosjektet for leverandøren, med prosjektledelse og ingeniørarbeid på Fornebu og Tranby, fabrikasjon i Egersund og Sandnessjøen og service organisasjon på Ågotnes. I tillegg kommer leveranser fra Storbritannia, Malaysia og Brasil.

Wood, som er vedlikeholds- og modifikasjonsleverandør på Grane, har utført studier for Breidablikk-prosjektet og selskapet får nå utøvd opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI). Arbeidet består i å installere utstyr på Grane-plattformen for å kunne ta imot olje fra undervannsanlegget på Breidablikk-feltet. Eksisterende prosessutstyr og vannrenseanlegg på plattformen skal oppgraderes. Kontrakten har en verdi på om lag 800 millioner kroner og forventes å gi over 500 årsverk i Norge. Ingeniørarbeidet vil bli utført i Sandefjord og fabrikasjonen vil skje i Stavanger.

Tidligere i år fikk TechnipFMC en kontrakt for rørlegging for Breidablikk-prosjektet med opsjoner for marine installasjonstjenester. Tildelingen bidrar til å opprettholde arbeidsplasser hos TechnipFMC i Norge, blant annet på spolebasen i Orkanger, der rørledningene blir produsert før de kveiles på installasjonsfartøyet.

Ikke alle kontraktene er tildelt, men det forventes at ca 70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen vil tilfalle norske bedrifter.  Kontraktene har forbehold om myndighetenes godkjenning av plan for utbygging og drift.

Transport av olje vil skje gjennom Grane oljerør til Stureterminalen i Øygarden kommune for lagring og utskiping. Feltet skal driftes fra Equinors fasiliteter på Sandsli i Bergen. Breidablikk fases inn i en periode hvor Grane har fallende oljeproduksjon og vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på plattformen.

Planlagt produksjonsoppstart for feltet er første halvår 2024.

 

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094