23948sdkhjf

Nedgangen i norsk økonomi i 2. kvartal er den dypeste SSB har målt

BNP Fastlands-Norge steg 3,7 prosent i juni. Aktivitetsnivået var likevel knappe 6 prosent lavere i juni enn i februar. Veksten i andre kvartal endte på -6,3 prosent, som er det største fallet SSB noen gang har målt for et kvartal.

Les også: Marginal vekst i oljeinvesteringene for 2020

Aktiviteten i norsk økonomi falt brått etter innføringen av smitteverntiltak 12. mars. Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge gikk ned 7,3 prosent i mars, og gikk ytterligere med 4,1 prosent i april. Nedgangen var særlig sterk i mange tjenestenæringer, viser nye tall fra nasjonalregnskapet.

Etter en gradvis gjenåpning av samfunnet, økte aktiviteten markert i mai og juni. Sesongjusterte tall viser en oppgang i BNP for juni på 3,7 prosent, etter en oppgang på 2,2 prosent i mai.

– Det største bidraget til juni-veksten kom fra helse- og omsorgstjenester. Dette skyldes i hovedsak av at aktiviteten på sykehusene har kommet tilbake til normalt nivå, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Forretningsmessig tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur, underholdning og annen tjenesteyting, samt transport utenom utenriks sjøfart bidro også til veksten mot slutten av 2. kvartal.

Les også: Kraftig fall i handelsoverskuddet

Pål Sletten understreker imidlertid at det hefter større usikkerhet enn normalt ved tallene i denne perioden.

– Vi har vært nødt til å ta i bruk nye datakilder for å fange opp helt uvanlige omveltninger i norsk økonomi. Tallene kan bli revidert etter hvert som vi får bedre datagrunnlag, sier han.

Kvartalsvis nasjonalregnskap foreligger tilbake til 1978. Det største fallet i et enkelt kvartal tidligere var under finanskrisen. I 4. kvartal 2008 gikk bruttonasjonalprodukt ned 2,3 prosent. Det tredje største fallet var 1. kvartal i 2020.

– Etter den dramatiske nedgangen i aktiviteten i mars og april var fastlandsøkonomien i juni under halvveis tilbake fra bunnpunktet. Dermed ble 2. kvartal nesten tre ganger så ille som det verste kvartalet under finanskrisen, sier Pål Sletten.

Les også: Skipsbygging viktig for økt industriproduksjon

Han påpeker også at utviklingen i Norge har vært forholdsvis lik som i de andre skandinaviske landene.

– Det er noen forskjeller på om nedgangen kom i 1. eller 2. kvartal 2020, men den samlede nedgangen siden 4. kvartal 2019 er av samme størrelsesorden i Norge, Sverige og Danmark, sier Pål Sletten.

Eksport og import

Eksport av varer og tjenester økte om lag 2 prosent i juni. Oppgangen ble blant annet drevet av økt eksport av naturgass og metaller. For 2. kvartal sett under ett faller eksporten med nærmere 9 prosent, hovedsakelig trukket ned av utlendingers konsum i Norge.

Importen av tradisjonelle varer økte 10 prosent i juni. Kraftig vekst i importen av transportmidler trakk opp veksten. Samlet import økte om lag 7 prosent, likevel ble det en nedgang på 17 prosent i 2. kvartal. Som for eksporten trekkes kvartalsveksten kraftig ned av redusert reiseaktivitet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.081