23948sdkhjf

Har fjernet 540 tonn med metallskrap

– Norgeshistoriens største naturrestaurering er ved sluttstreken, vi starter nå årets ryddesesong og det vil være hektisk aktivitet på Hjerkinn hele sommeren, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

– Dette har siden starten i 2006 vært et helt unikt miljøprosjekt, og også i år vil soldater gå manngard i høyfjellet, samt at resterende veger, bygg og anlegg fjernes. Covid-19 og strenge smittevernhensyn, samt enorme snømengder i fjellet, utfordrer årets eksplosivryddeaktivitet, men på bygg- og anleggssiden vil det være tilnærmet normal drift, sier han.

Takk for lånet, Dovrefjell

– Vi sikrer gjennom prosjektet unike naturverdier i indrefileten av norsk fjellnatur og er stolte av at det tidligere skytefeltet nå er en del av nasjonalparken. Etter forsvarssektorens tilstedeværelse på fjellet i nesten 100 år, er det på sin plass å si takk for lånet Dovrefjell, sier Henriksen.

– Fremdriften når vi går inn på oppløpssiden er svært god. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har med våre entreprenører, rådgivere, Forsvaret, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og alle andre som bidrar, sier Pål Skovli Henriksen. Foto: Forsvarsbygg

Tett samarbeid med Forsvaret avgjørende for å løse oppdraget

– 15.000 vernepliktige soldater fra Forsvaret har så langt siden oppstarten i 2006 gått manngard, identifisert blindgjengere, plukket metallrester og søppel. Det er imponerende! Våre menn og kvinner i uniform fortjener den største takken når vi nå ser mållinjen, uttaler Henriksen.

Hele 4.666 blindgjengere større enn 20 mm er fjernet. Samtidig er 430 kubikk med treavfall tatt ut. Det er fjernet 540 tonn med metallskap, og veier og anlegg er fjernet på et areal tilsvarende 5.200 dekar. I tillegg er  47.000 vierplanter plantet ut, og 100 dekar er tilsådd med stedegent Hjerkinn-frø.

 

Kavaleriet var en av de største og flittigste brukerne av Hjerkinn. Her ser vi en Leopard 2 på standplassen på Haukberget som mange dragoner kjenner godt. Foto: Arne Flaaten /Forsvaret

Hjerkinn skytefelt

Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell ble opprettet i 1923 og etter flere utvidelser omfattet det til slutt 165 kvadratkilometer. Det ble hovedsakelig brukt av hæravdelinger fra Infanteriet, Artilleriet og Kavaleriet, men også av Luftforsvaret og av styrker fra allierte nasjoner.

Skytefeltet var det største Forsvaret hadde i Sør-Norge inntil Regionfelt Østlandet på Rena ble tatt i bruk i 2006. Hjerkinn skytefelt skulle deretter restaureres for sivilt arealbruk. Dette var et ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell.

Tilbakeføringen til sivilt bruk gjennomføres i regi av Forsvarsbygg og er den største natur-restaurering som hittil har blitt gjennomført i Norge. Arbeidet startet i 2006 og skal fullføres i år.

Tilnærmet hele feltet er ryddet minst to ganger, og mange steder er det ryddet både tre og fire ganger. Hovedmetoden er militær manngard, fulgt av eksplosiveksperter, som gjør overflaterydding over hele feltet.

Som en del av tilbakeføringen har man også fjernet veier, bygg, målområder, standplasser, målbaner og andre fysiske spor etter øvingsvirksomheten til Forsvaret. Av hensyn til sikkerheten har mye av dette foregått med fjernstyrte gravemaskiner og dumpere.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094