23948sdkhjf

Nytt forsknings- og innovasjonssenter skal gi klimavennlig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel

Styret i Norges Forskningsråd vedtok 11. juni å tildele SFI Swipa (Subsurface Well integrity, Plugging and Abandonmnent) status som Senter for forskningsdrevet innovasjon for de neste åtte årene.

Senteret skal oppnå en vitenskapelig forståelse av permanente brønnbarrierer og forbedre metodene for plugging av brønner. Vellykket innovasjon på dette feltet vil spare Norge for svært betydelige beløp.

- Mer enn 3000 brønner på norsk kontinentalsokkel må plugges når produksjonen er ferdigstilt, og kostnadene ved dette kan beløpe til opp mot 800 milliarder kroner. Skattereglene på kontinentalsokkelen gjør at størsteparten av utgiftene tilfaller den norske stat. Et av SFI Swipas mål er å halvere disse kostnadene, forteller Harald Linga, forskningsleder i SINTEF og leder for det nye senteret. 

Økt vitenskapelig forståelse av undergrunnen vil gi resultater som også kan brukes for deponering av atomavfall, omstilling av petroleumsbrønner til CO2-lagring og brønnintegritet for geotermiske brønner. 

SFI SWIPA er en plattform for innovasjon, og sterk interaksjon i senteret vil generere spin-off prosjekter og teknologioverføringsmuligheter for industrien, samtidig som at senteret skal utdanne 11 doktorgrader, seks post-doktorer og 30 mastergrader som vil tilføre industrien ny ekspertkompetanse. 

Om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Ordningen forvaltes av Norges Forskningsråd og sentrene får tildeling av Forskningsrådets styre. Hvert prosjekt får 12 millioner kroner årlig over åtte år. SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet. 

- Vi vet at når vi systematisk kobler næringsliv og forskning sammen så er dette gjerne starten på nye norske industrieventyr. Dette er gulloppskriften på hvordan vi bygger verdensledende næringsmiljøer. Høy tillit, korte avstander og systematisk samhandling mellom næringsliv og forskning er en god norsk verdiskapingsmodell, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. 

Begrunnelse for tildelingen 

I evalueringen av SFI Swipa sin søknad om senterstatus heter det blant annet at "Senteret svarer på flere av bærekraftmålene til FN, spesielt mål 9 (Innovasjon og infrastruktur) og mål 13 (Stoppe klimaendringene). Det største bidraget kommer gjennom redusert energiforbruk og mindre utslipp til luft ved mer effektive operasjoner, samt kunnskap knyttet til muligheten for å lagre CO2 uten fare for lekkasje til atmosfæren. 

Senteret vil bidra til å utvikle industrien til å møte fremtidige utfordringer. Tusenvis av brønner skal plugges på norsk sokkel, med enorme kostnader for næringen og Norge (som dekker 79 % av kostnaden for P&A). Fagfeltet har fått betydelig oppmerksomhet i flere år, men forskningen og innføring av nye metoder har ikke holdt tritt med det økende behovet i næringen. Tematikken har utviklet seg til å bli en av de største utfordringene næringslivet står ovenfor når norsk sokkel modnes mer og mer. Forskningsaktivitetene utvides også til å omhandle andre energi- og næringsområder."

Kilde: Pressemelding fra SINTEF

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078