23948sdkhjf

Svakeste kvartalsresultat siden 2016

| Av Redaksjonen/MD | Tips redaksjonen om en historie

Equinor er hardt preget av koronapandemien, og leverer et kvartalstall som er det svakeste siden oljeprisfallkrisen i fjerde kvartal 2016.

Les også: 3000 ansatte i Subsea7 mister jobben

Det går fram av selskapets tall for første kvartal i år, som ble lagt fram torsdag morgen.

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 2,05 milliarder USD og 0,56 milliarder USD etter skatt i første kvartal 2020. Driftsresultat i henhold til IFRS var 0,06 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 0,71 milliarder USD etter netto nedskrivninger på 2,45 milliarder USD.

Første kvartal var kjennetegnet av:

  • Rask og kraftfull respons på covid-19-pandemien, fallet i råvareprisene og usikkerheten i markedet 
    • Iverksettelse av handlingsplan på 3 milliarder USD for 2020 for styrket finansiell robusthet
    • Suspendering av tilbakekjøp av egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet
    • Kontantutbyttet for første kvartal er redusert til 0,09 USD per aksje
  • Solid kontantstrøm og netto gjeldsgrad på 25,8 prosent
  • Finansielle resultater påvirket av lavere råvarepriser
  • Solid drift med rekordhøy produksjon og vellykket opptrapping til høyere platåproduksjon på Johan Sverdrup ved utgangen av april

- Covid-19-pandemien påvirker mennesker, samfunn og næringsliv over hele verden. Felles innsats fra enkeltpersoner, myndigheter og selskaper er nødvendig for å respondere på den globale krisen vi er inne i. Vi står alle sammen i denne situasjonen, og Equinor har iverksatt kraftfulle og raske tiltak. Sikkerhet er vår førsteprioritet, og vi har iverksatt tiltak for at våre medarbeidere skal være trygge og friske, bidra positivt i samfunn der vi har virksomhet og redusere spredningen av viruset. Vi har også tatt betydelige grep for å styrke vår finansielle robusthet, og ved behov er vi forberedt på å ta ytterligere grep for å beskytte medarbeidere, driften og verdiskapingen, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

 

HARDT RAMMET: Konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, må innse at selskapet han leder er hardt rammet av koronapandemien. FOTO: EQUINOR

Les også: Verftsindustrien skuffet

– I tider som dette, med markedsforhold og usikkerhet som vi har aldri har sett tidligere, er det viktigere enn noen gang å ha en tydelig retning for den langsiktige utviklingen av selskapet. Våre verdier og vår strategi ligger fast, og vi er dedikert til å utvikle Equinor som et bredt energiselskap. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, forankret i en sterk forpliktelse til verdiskaping for våre aksjonærer, sier Sætre.

– Våre finansielle resultater i kvartalet var påvirket av lavere råvarepriser. Vi leverte imidlertid god operativ drift med rekordhøy produksjon og solid kontantstrøm under disse markedsforholdene. Usikkerheten er fortsatt stor, med svært lave råvarepriser og økte prisdifferensialer mot slutten av første kvartal og i begynnelsen av andre kvartal. Vi vil fortsette å prioritere verdiskaping over produksjonsvolum, og vi har allerede redusert aktiviteten, spesielt i den landbaserte virksomheten i USA. Vi vil vurdere ytterligere reduksjoner i aktiviteter og bruke den fleksibiliteten vi har i porteføljen vår, ved behov, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 2,05 milliarder USD i første kvartal, ned fra 4,19 milliarder USD i samme periode i 2019. Justert driftsresultat etter skatt var 0,56 milliarder USD, ned fra 1,54 milliarder USD i samme periode i fjor. Lavere priser for både væsker og gass påvirket driftsresultatet for kvartalet.

I første kvartal kunngjorde Equinor en plan for å redusere kostnader for 2020 med om lag 700 millioner USD sammenlignet med opprinnelige estimater. Driftskostnadene i første kvartal 2020 viste en forbedring fra forrige kvartal, og produksjonsenhetskostnadene var lavere. Segmentet Leting og produksjon Norge rapporterte lavere priser med økt produksjon og høy regularitet. Resultatene i segmentet Leting og produksjon internasjonalt var påvirket av lave priser for både gass og væsker, til tross for en liten reduksjon i driftskostnader og en økning i produksjonen. Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering rapporterte sterke resultater fra det europeiske gassmarkedet, som ble motvirket av virkningene av svake raffineringsmarginer og produkthandel i et krevende volatilt marked. Equinor leverte rekordhøy kraftproduksjon fra sin fornybarvirksomhet.

Les også: Boeing sier opp 12.000

SVAKT RESULTAT: Equinor leverer sitt dårligste kvartal siden oljeprisfall-krisen i 2016. FOTO: EQUINOR

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 0,06 milliarder USD i første kvartal, ned fra 4,73 milliarder USD i samme periode i 2019. IFRS-resultatet var negativt med 0,71 milliarder USD i første kvartal, ned fra positive 1,71 milliarder USD i første kvartal 2019. Driftsresultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 2,45 milliarder USD, hvorav 0,86 milliarder USD er knyttet til eiendeler på norsk sokkel, og 1,40 milliarder USD til den internasjonale porteføljen. Nedskrivningene skyldes hovedsakelig en reduksjon i de kortsiktige prisforutsetningene.

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på 2.233 tusen foe per dag i første kvartal, opp 3 % fra samme periode i 2019. Fleksibiliteten i gassfeltene ble brukt til å utsette produksjon til perioder med høyere forventede gasspriser. En vellykket opptrapping av nye felt samt ny brønnkapasitet bidro til økt produksjon. Opptrappingen på Johan Sverdrup bidro i stor grad til den økte produksjonen i kvartalet, og feltet nådde en høyere platåproduksjon på 470.000 foe per dag i slutten av april. Equinor venter å levere en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 prosent fra 2019 til 2026. Grunnet usikkerheten i markedet, myndighetenes pålagte produksjonskutt og Equinors satsing på verdi framfor volum, har Equinor opphevet ytterligere produksjonsprognoser for 2020.

Ved utgangen av første kvartal 2020 hadde Equinor fullført 5 letebrønner, hvorav 3 med drivverdige funn, og det pågikk 17 brønnoperasjoner. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,30 milliarder USD, sammenlignet med 0,27 milliarder USD i samme kvartal i 2019.

Les også: Får likevel ikke støtte

Kontantstrøm fra driften før skatt og endringer i arbeidskapital var på 4,50 milliarder USD i første kvartal 2020, sammenlignet med 6,45 milliarder USD i 2019. Organiske investeringer var på 2,30 milliarder USD for de tre første månedene av 2020. Equinor forventer organiske investeringer på om lag 8,5 milliarder USD for 2020, og oppdaterer sine forventede organiske investeringer for 2021 til om lag 10 milliarder USD. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden 25,8 prosent, en økning på to prosentpoeng som hovedsakelig skyldtes valutaeffekter på egenkapitalen. I henhold til innføring av IFRS 16 var gjeldsgraden 31,3 prosent.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,09 USD per aksje for første kvartal 2020, en reduksjon på 67 prosent sammenlignet med foreslått utbyttenivå for fjerde kvartal 2019.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 for de siste tolv månedene fram til 31. mars 2020, uendret fra samme periode for ett år siden. Personskadefrekvensen (TRIF) var 2,3 for de siste tolv månedene fram til 31.mars 2020, sammenlignet med 2,9 for samme periode for ett år siden.

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor
Hold deg oppdatert med Metal Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Tøft fjorår for maskin-bedrift

Frykter en akutt krise i verftsindustrien

«Helge Ingstad»: Politi-innstilling i juni

170 millioner kroner til forskningsfartøy

Hydro skal bygge fabrikk for resirkulering av elbilbatterier

Nyhetsbrev

Ny tiltakspakke til grønn skipsfart

North Sea Link i rute

Ukas vits: I skapet

Renault må kutte kraftig, men bilindustrien er på rett vei igjen

3,6 milliarders grønn krisepakke fra Regjeringen

Viktig intensjonsavtale for Kongsberg

Oljearbeider skadet

Vedlikehold av skip viktig for Jotun

3000 ansatte i Subsea7 mister jobben

Verftsindustrien skuffet

Fikk foten i klem under 1,2 tonn jernbjelke

Boeing sier opp 12.000

Får likevel ikke støtte

SE BILDENE: Ny milepæl på Johan Castberg

Tilbake etter permitteringer, nå mister de jobbene sine

Brammer kjøper opp Geartech

Larsnes Mek bestiller sjøvannskjølere til brønnbåt

Trolig avvikling – 12 kan miste jobbene sine

Kraner til besvær

Vil jobbe for et nytt opplæringsfartøy

Betydelig økning i lån fra Eksportkreditt

NHO: - Viktige grep for gradvis gjenåpning

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Ny effektbryter for maritime applikasjoner

FASTCUT NAVRONDELLER, raskere enn du tror. La gnistene fly!

Månedens referanse - mai 2020

Prøveutstyr for testing av asfalt

RS introduserer frekvensomformere for industriell automasjon

En rå ATEX sertifisert minipumpe

Bærende enheter i rustfritt stål

Funksjonskontroll med et tastetrykk

Aluminiumsrest drikkevann

Atex sertifiserte moment verktøy fra kNm Hydraulikk as

POM-C BLÅ - perfekt for næringsmiddelindustrien

Kantpresse med intelligent verktøyskifte fra SafanDarley

KAESER KOMPRESSORER utvider produktspekteret

HY-LOOP borrelåsfesting av kabler/fleksibel kabling

Free Webinar: Gear Metrology

Termoplastiske bæreenheter

To nye maskiner leveres

Klammer sett i A182 F316

Knallpris på KITAMURA vertikalfres!

Slyngrensing og priming

Plastdeler til testsett for corona laget med vakuum

Expanding the Boundaries of CT

Fiberstangsystem for UR10 + UR10e

Adapter for enkel tilkobling av energikjeder.

Norsecraft Tec AS styrker porteføljen innen sentralsmøring

Send til en kollega

0.188