23948sdkhjf

Sjømateksporten falt for først gang 18 måneder

For første gang siden september 2018 opplever Norge et fall i eksporten av sjømat. I april ble det eksportert 183 000 tonn norsk sjømat til en verdi av 8,2 milliarder kroner. Det er en nedgang på 666 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med april i fjor.

- Et betydelig etterspørselsfall for laks og hvitfisk i april som følge av koronakrisen er hovedårsaken til verdifallet. Dette kan forklares med bortfallet av restaurantsegmentet og økte flyfraktkostnader for ferske produkter til oversjøiske markeder, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Hittil i år er det eksportert norsk sjømat til en verdi av 36,7 milliarder kroner. Det er en økning i verdi med 2,2 milliarder, eller 6 prosent, mot samme periode i fjor.

- Dette året er delt i to for sjømateksporten også, før og etter koronakrisen. 2020 startet bra med en sterk verdiøkning på grunn av økt etterspørsel etter norske sjømatprodukter. Den positive trenden fikk en bråstopp på grunn av tiltakene for å redusere spredningen av koronaviruset, og derfor ser vi fall i eksporten for første gang på 18 måneder, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø. 

Til tross for en sterk svekkelse av den norske kronen, falt eksportverdien for norsk sjømat med 8 prosent i april.

- Lokale tiltak for å redusere spredningen av viruset fører til endringer i varestrømmen. Spesielt gjelder dette for fersk fisk. Eksempelvis ser vi vekst i et marked som Spania, mens det er en nedgang i Italia. Vi opplever også at koronakrisen har ført til permitteringer og økt arbeidsledighet globalt. Det er betydelig usikkerhet rundt hvordan svekket kjøpekraft vil slå ut på etterspørselen av norsk sjømat på sikt. Vi ser allerede et fall i etterspørselen etter klippfisk, blant annet i Brasil, sier Gangsø. 

Verdifall for laks

Det ble eksportert 83 100 tonn laks til en verdi av 5,4 milliarder kroner i april. Det er en reduksjon i volum på 3 prosent, mens verdien falt med 813 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med april i fjor.

- Redusert pris som følge av lavere etterspørsel og økte flyfraktkostnader har ført til fall i eksportverdien i april, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert 334 600 tonn laks til en verdi av 23,7 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 1 prosent, mens verdien har økt med 862 millioner kroner, eller 4 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i april var 57,71 kroner per kilo, mot 68,45 kroner per kilo i april i fjor. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i april. 

 

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.223