23948sdkhjf

- Vil prege oss lenge

– Utbruddet av koronaviruset og det kraftige fallet i oljeprisen påvirker industrier og selskaper verden rundt, og forventes å påvirke Equinor i lang tid, sier Equinor-sjef Eldar Sætre.

Uttalelsen kommer i forbindelse med framleggelsen av selskapets årsrapport.

- Vi er et robust selskap med en sterk balanse og vi drar nå virkelig nytte av forbedringsarbeidet som er gjort i senere år. Gjennom denne innsatsen er vi nå bedre rustet til å håndtere volatile markeder og uventede hendelser, sier konsernsjef Sætre videre.

I 2019 har Equinor demonstrert sterke operasjonelle kvaliteter og satt seks nye felt i produksjon, inkludert Johan Sverdrup. Feltet ble satt i drift tidligere enn planlagt og til lavere kostnader enn forventet.

ROBUST: - Vi er et robust selskap med en sterk balanse og vi drar nå virkelig nytte av forbedringsarbeidet som er gjort i senere år. Gjennom denne innsatsen er vi nå bedre rustet til å håndtere volatile markeder og uventede hendelser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor. FOTO: EQUINOR

– Vi styrker vår portefølje for å understøtte en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskaping, i samsvar med Parisavtalen, skriver Sætre i sitt brev til sine medaksjonærer.

Samlet egenproduksjon var 2,074 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Det var nedgang i prisene og lavere marginer i bransjen i 2019.

I 2019 var kontantstrøm fra drift før skatt 21,8 milliarder USD. Equinor leverte solide resultater med et justert driftsresultat på 13,5 milliarder USD (1) og et justert driftsresultat etter skatt på 4,93 milliarder USD.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 9,30 milliarder USD, mens årsresultatet var 1,85 milliarder USD. Resultatene er påvirket av lavere priser på gass og væsker, i tillegg til netto nedskrivninger.

Samlet kapitaldistribusjon til aksjonærene økte med 42 prosent til 3,78 milliarder USD, inkludert 13 prosent økning i kontantutbytte og innføring av et program for tilbakekjøp av egne aksjer i september 2019.

– 2019 markerte et taktskifte i fornybarvirksomheten vår. Vi tok investeringsbeslutningen for Hywind Tampen i Norge, og vant muligheten til å bygge ut Empire Wind utenfor kysten av New York og Dogger Bank i Storbritannia, verdens største havvindprosjekt, skriver Sætre.

Equinor vokser som global aktør innenfor havvind, med prosjekter under utbygging som vil tilføre ytterligere 2,8 gigawatt i fornybar kraftkapasitet. I 2026 ventes produksjonskapasiteten å ligge på 4-6 GW (2), om lag ti ganger dagens kapasitet.

Organiske investeringer for 2019 var 10 milliarder USD (3), om lag 1 milliard USD under de opprinnelige prognosene. Dette ble oppnådd ved hjelp av solide prosjektleveranser og streng kapitaldisiplin. Equinor fullførte 42 letebrønner i 2019.

For året som helhet var personskadefrekvensen på 2,5, en forbedring i forhold til 2,8 året før. Frekvensen for alvorlige hendelser var 0,6, en økning fra 0,5 året før.

– Vi må fortsette vår målrettede innsats for å hindre alvorlige hendelser og redusere antall personskader ytterligere, sier Sætre i brevet.

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.676