23948sdkhjf

Går sammen om CO2-fangst

Kværner og Fortum har signert en avtale om å samarbeide om identifisering, bygging og installering av fremtidige industriprosjekter. Et av prosjektene som vurderes er den potensielle realiseringen av et nytt og svært tiltrengt karbonfangstanlegg på Klemetsrud avfall-til-energi-anlegget i Oslo.

Som operatør av Klemetsrud-anlegget er Fortums mål å fange opp 400 000 tonn, dvs. 90 prosent, av anleggets CO-utslipp. Dette er det viktigste trinnet i å nå Oslo kommunes mål om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2022 og en reduksjon på 95 prosent innen 2030.

- Vi er veldig glade for å kunne styrke Forums energisatsing ytterligere gjennom å signere en  avtale med en partner som Kværner. Et av de mulige samarbeidsprosjektene er karbonfangst og lagring (CCS) for avfall-til-energi-anlegg. CCS er veldig godt egnet til å bekjempe klimaendringer og bidrar til å skape en renere verden, sier Fortums konsernsjef Pekka Lundmark

CO-fangst av denne skalaen utgjør også viktige steg i å nå Norges nasjonale mål for CO-reduksjon. Avfallshåndtering er en av de viktigste kildene for CO-utslipp rundt om i verden, og erfaringene og løsningene som brukes på Klemetsrud kan være en nøkkelfaktor i den internasjonale posisjoneringen av norsk industri innenfor disse områdene. Fortums initiativ vil bli vurdert i den kommende nasjonale planen for karbonfangst- og lagringsanlegg, som forventes konkludert og offentliggjort av den norske regjeringen innen utgangen av 2020.

- Fangst- og lagringsfasiliteter for CO vil være et betydelig fokusområde for Kværner, og samarbeidet med Fortum er en stor fordel for oss. Vi er glade for å få være med på å drive endring gjennom å skape nye energisystemer, forbedre ressurseffektiviteten og tilby smarte løsninger for fremtiden, sier konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken.

Kværner har gjennom flere tiår levert krevende prosjekter som offshore olje- og gassplattformer og prosessanlegg på land til oljeselskaper og kunder i prosessindustrien. Selskapet er globalt anerkjent som en leverandør med kontinuerlig fokus på helse, sikkerhet og miljø, og som alltid leverer til avtalt kvalitet, tid og pris.

- Vi har i løpet av de siste femti årene utviklet et sett med ferdigheter, som omfatter utførelse av kompleks prosjektutvikling på EPCI-basis. Vi er også blant de mest erfarne entreprenørene når det gjelder strukturer og installasjoner til havs. Våre evner er anerkjente, verdifulle og ikke minst direkte overførbare til fornybartsegmentet, avslutter Løken.

Den nye avtalen med Fortum er i tråd med Kværners strategi om å utvide virksomheten innen fornybare og grønne løsninger. Tidligere leveranser til denne sektoren inkluderer rollen som hovedentreprenør for det store testsenteret for CO-fangst på Mongstad, Norge, og også levering av dusinvis av offshore vindenheter. Det forventes at Renewables gradvis vil bidra med 1/3 av Kværners samlede inntekter de kommende årene.

 

Kilde: Pressemelding fra Kværner ASA

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11