23948sdkhjf

Svakere SalMar-resultat

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 658,1 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 934,9 millioner kroner i samme periode i 2018.

Dette skriver selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

- Fjerde kvartal ble svakere enn ventet for SalMar-konsernet. Det skyldes i hovedsak høyt slaktevolum for Midt-Norge i begynnelsen av kvartalet da lakseprisen var på sitt laveste. Samtidig er det tilfredsstillende å se at segment Nord-Norge leverer sterkt forbedrede resultater etter flere svake kvartaler, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar.

Samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 3,2 milliarder kroner i kvartalet, opp 86 millioner fra tilsvarende periode året før. Slaktevolumet endte på 40 300 tonn, ned 200 tonn fra samme periode året før. SalMars operasjonelle driftsresultat endte på NOK 16,31 kroner per kilo i fjerde kvartal, en reduksjon på 6,8 kroner per kilo målt mot fjerde kvartal i 2018. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med svak prisoppnåelse som følge av uttak når prisene var lavest. For å redusere biologisk risiko knyttet til lakselus, slaktet segment Midt-Norge tidlig i kvartalet og tidligere enn planlagt fisk satt i sjøen høsten 2018. Dette hadde negativ innvirkning på snittvekt og kostnader, og ga svak prisoppnåelse i et kvartal der lakseprisen steg med 46 prosent fra oktober til desember. Det forventes lavere volum og marginalt høyere kostnader fra dette segmentet i første kvartal.

Segment Nord-Norge oppnådde som ventet et vesentlig lavere kostnadsnivå og høyere volum enn foregående kvartal, som følge av slakting fra lokaliteter med bedre biologiske prestasjoner. Man forventer stabile kostnader og tilsvarende volum for segment Nord-Norge i første kvartal 2020. Arnarlax avsluttet 2019 med nok et positivt kvartal, drevet av gode biologiske prestasjoner og bedre kapasitetsutnyttelse på slakteriet. For året som helhet oppnådde selskapet en økning i slaktevolumet på 46 prosent og leverte et driftsresultat per kilo på 10,21 kroner, sammenlignet med et tap på 11,82 kroner per kilo i 2018. Samtidig er det fortsatt rom for forbedringer i hele verdikjeden, spesielt innen distribusjonskostnader. Arnarlax forventer høyere volum og kostnader i første kvartal som følge av økt utslakting av 2018 generasjonen som skyldes økt dødelighet i en krevende periode på starten av året med vinterstormer.

Segment Salg og prosessering fikk et positivt driftsresultat på 7,5 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra NOK 79,4 millioner i fjerde kvartal 2018. Nedgangen skyldes delvis lavere kapasitetsutnyttelse ved slakteriet som følge av lavere volum. Lønnsomheten ble også negativt påvirket av lavere positivt bidrag fra fastpriskontrakter, som følge av sterkt stigende spotpriser på laks gjennom kvartalet. Kontraktsandelen i fjerde kvartal var på 20 prosent.

For første kvartal og 2020 som helhet er andelene på henholdsvis 30 og 20 prosent. For 2020 er det ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt 4 prosent. Kombinert med forventninger om god etterspørsel indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt gode priser. SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum i Norge på 152 000 tonn, fordelt på 103 000 tonn i Midt-Norge og 49 000 tonn i Nord-Norge, og øker forventingen fra 10 000 til 12 000 tonn på Island. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) er det i 2020 ventet et slaktevolum på 26 000 tonn.

 

Kilde: Melding fra SalMar

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095