23948sdkhjf

Ny rapport: Skipsfartens utslipp må i null i 2050

Skal Paris-avtalen lykkes er det ikke nok å halvere klimagassutslippene innen 2050, slik internasjonal skipsfart har som mål i dag.

Les også: Norsk skipsfart klimanøytral innen 2050

Rederier og bransjeforeninger må snarest heve ambisjonene. Målet må være nullutslipp for alle skipstyper i løpet av tre tiår, skriver Norsk klimastiftelse i en ny rapport.

I 2015 ble MF «Ampere» satt i drift over Sognefjorden som verdens første helelektriske bilferge. Innen 2021 vil det være minst 65 batteriferger i Norge.

Men elektriske bilferger er fremdeles et unntak på sjøen. 99,7 prosent av verdens skipsflåte går på billig, fossil bunkersolje og diesel.

Utslippene fra internasjonal skipsfart er på 800–900 millioner tonn CO2 årlig. Det utgjør mer enn 20 ganger Norges CO2-utslipp. 

I 2018 vedtok FNs sjøfartsorganisasjon en ambisjon om at utslippene fra internasjonal skipsfart minst skal halveres innen 2050. Det er ikke tilstrekkelig om vi skal nå målene i Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til godt under to grader. For å få det til må utslippene halveres innen 2030 og nå null rundt 2050. Dette må skje i alle sektorer – også skipsfarten.

Norge er verdens femte største sjøfartsnasjon målt i flåteverdi og vi har en maritim industri som er ledende i å utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. På fire år er grønn maritim omsetning tredoblet. For Norges del handler grønn skipsfart både om at vi kan bidra til å kutte utslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser. 

Det må vedtas klimamål for internasjonal skipsfart som er i tråd med Paris-avtalen, og tempoet i omstillingen må opp.

Kilde: Norsk Klimastiftelse

Kommenter artikkelen (2)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11