23948sdkhjf

Forlenger levetiden for Balder og Ringhorne

I dag mottok Olje- og energidepartementet en endret plan for utbygging og drift (endret PUD) for oljefeltene Balder og Ringhorne i Nordsjøen. Planen innebærer økt utvinning og forlenget levetid for begge feltene. Selve prosjektet har fått navnet Balder Future.

 

Vår Energi, som er operatør, overleverte planen på vegne av rettighetshaverne i Balder og Ringhorne. Investeringene er beregnet til 19,6 milliarder kroner, og utbyggingen innebærer en videreutvikling av feltene.

— Balder er det første funnet på norsk sokkel. Jeg er svært glad for at selskapene ønsker å investere i forlenget levetid for Balder og Ringhorne. Dette prosjektet er viktig for å øke utvinningen og verdiskapingen i området, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP). 

Prosjektet inkluderer et nytt undervannsanlegg med flere nye havbunnsrammer og  med 14 nye brønner. Produksjonsskipet Jotun tas til land for oppgradering og levetidsforlengelse og plasseres deretter nærmere produksjonsskipet Balder og Ringhorne-plattformen. Planlagt produksjonsstart er i 2022. Prosjektet innebærer en økning av utvinnbare reserver fra feltet med 136 millioner fat oljeekvivalenter.

Operatøren forventer at rundt 70 prosent av leveransene til prosjektet vil komme fra norske leverandører. De samlede sysselsettingsvirkningene av prosjektet er beregnet til nærmere 3000 årsverk gjennom perioden 2018-2045.

MOTTOK PLAN: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok endret plan for utbygging og drift (PUD) til av Balder og Ringhorne i Nordsjøen 17. desember 2019. Fra venstre: Lars Håvardsholm (prosjektleder for Balder Future), Kristin Kragseth (konsernsjef i Vår Energi), statsråden og Sverre Skogen (konsernsjef i Mime Petroleum). Sverre Skogen (Mime) FOTO: PEDER QVALE/OED

— Prosjekter for økt utvinning og levetidsforlengelse gir store muligheter til mer arbeid for vår konkurransedyktige leverandørindustri til glede for ansatte, deres bedrifter og lokalsamfunn og storsamfunnet. Det er Balder Future et svært godt eksempel på, fortsetter olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP). 

Rettighetshavergruppen i Balder og Ringhorne består av Vår Energi (90 prosent) og Mime Petroleum (10 prosent).

 

Kilde: Pressemelding fra Regjeringen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093