23948sdkhjf

Ikke grunnlag for omlastningsterminal på Veidnes

Det blir for kostbart å bygge en omlastningsterminal på Veidnes i Finnmark.

Det slår Partnerskapet i Johan Castberg, bestående av Equinor, Vår Energi og Petoro, fast. Partnerne har studert utbygging av en nedskalert omlastingsterminal for olje på Veidnes i Finnmark. Konklusjonen er at det er for kostbart å bygge en terminal. Johan Castbergs eksport-løsning blir dermed direkte-til-marked, som beskrevet i plan for utbygging og drift (PUD).

I mars 2018 ble studien av en fullskala oljeterminal for Barentshavet lagt bort, og en ny studie med alternative løsninger for omlasting av olje fra Barentshavet via skipsanløp i Finnmark igangsatt. Det er studert flere løsninger som innebærer oljeomlasting fra skip-til-skip i fjord, eller ved et kaianlegg. Ingen av disse er lønnsomme.

- I en krevende periode for industrien har vi klart å utvikle Johan Castberg til å bli et lønnsomt prosjekt, men vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes. Partnerskapet avslutter derfor arbeidet knyttet til oljeomlasting for Johan Castberg i Finnmark, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Anders Opedal i Equinor.

Det er tatt høyde for nåværende og framtidige volum i studiene. Med volumene fra Johan Castberg og Goliat er det økonomiske tapet før skatt beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner sammenlignet med oljeeksport direkte til markedet. I et storvolumscenario, som inkluderer andre påviste volum fra Barentshavet, er det økonomiske tapet før skatt beregnet til i overkant av 2,8 milliarder kroner. 

- For partnerskapet er det viktig at petroleumsvirksomheten bidrar til å skape lokale ringvirkninger. Vi har virkelig snudd hver stein for å finne økonomisk gjennomførbare løsninger for en terminal, men har ikke funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet. Vi vil likevel fortsette arbeidet med å sikre lokale ringvirkninger og arbeidsplasser fra feltet både i utbyggings- og driftsfasen, sier Opedal.  

Omlasting av olje i Finnmark har vært studert i flere omganger siden de første prosjektskissene til Johan Castberg-utbyggingen. Tidlige anslag antydet et langt høyere ressursanslag for Johan Castberg-området, men videre leting påviste ikke slike ressurser. Oljeprisfallet i 2014 og større usikkerhet knyttet til innfasing av framtidige volum fra Barentshavet, har bidratt til at det ikke har vært mulig å skape positiv nåverdi for en landbasert oljeomlasting i Finnmark. Beslutningen om å ikke bygge en omlastingsterminal på Veidneset er tatt av partnerskapet.

Samlede regionale sysselsettingsvirkninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen av Johan Castberg er beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Årlige, regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. 

Forsynings- og helikopterbasen for Johan Castberg i både utbyggings- og driftsfasen er lagt til Hammerfest, og driftsorganisasjonen er lagt til Harstad. Prosjektet vil fra årsskiftet være i gang med en fire år lang borekampanje for å bore til sammen 30 brønner på feltet. Boreriggen Transocean Enabler vil også ha sin forsyningsbase i Hammerfest.

I tillegg planlegger Castberg-partnerne opptrapping av kapasiteten for beredskapstrening og maritim trening for aktivitetene i Barentshavet.Partnerskapet har til hensikt å benytte egnede fasiliteter i Honningsvåg og er i dialog med mulige lokale samarbeidspartnere. Det forventes at driften vil gi grunnlag for 5-10 lokale årsverk. Oppgraderingen vil særlig dekke behovet knyttet til Castberg-utbyggingen. 

Johan Castberg har som et uttalt mål at en så høy andel av offshore-organisasjonen som mulig skal ha bostedsadresse Finnmark. 

Partnerskapet i Johan Castberg omfatter Equinor 50 prosent, Vår Energi 30 prosent, Petoro 20 prosent. 

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093