23948sdkhjf

– Vi leker ikke med helsa

På metallstøperiet Manoda er helsefarlig røyk, gasser og støv en del av arbeidshverdagen. Mange av stoffene kan føre til alvorlige sykdommer. Den risikoen kan ikke bedriften ta.

– Når metallene smelter, frigjøres det både røyk, gass og støvpartikler, ikke minst når vi smelter sink. Det gjør det også under etterarbeidet, der vi kutter, sliper og bearbeider det støpte produktet. Andre prosesser krever at vi bruker kjemikalier som limstoffer, rensemidler og oljer, forteller daglig leder Kenneth Leiknes.

– Alt dette er farlige stoffer som vi må fjerne fra arbeidslokalene eller beskytte oss mot. Vi leker ikke med helsen til oss som jobber her.

 Manoda har støpt rør, bolter og utstyr for fiskeri, industri og verft siden 1947. I dag er bærekraft og nyvinning viktige stikkord for alt bedriften gjør, og i sentrum for arbeidet med sink, aluminium og bronselegeringer står helse og sikkerhet.

Riktig ventilasjon som sikrer at lufta de puster inn, ikke er helsefarlig, er alfa og omega. Det samme er personlig verneutstyr – ikke bare at medarbeiderne bruker verneutstyret, men at de bruker det riktig.

– Ventilasjonsanlegget i produksjonslokalet er spesialtilpasset og dimensjonert for metallproduksjon. I tillegg har vi avsug over alle smelteovner og ekstra vifter som trekker røyk ut og friskluft inn, forteller Leiknes. – Når vi sveiser, bruker vi et mobilt sveiseavsug. Det sørger for at stoffene blir fjernet der de dannes, og ikke blander seg med lufta i rommet.

De som arbeider nærmest røykkildene, bruker friskluftsmasker, og all sliping og kutting blir gjort i et separat pusserom med eget avsug. Her blir det i tillegg brukt batteridrevet friskluftsmaske med partikkelfilter. Også ved alt annet arbeid som utvikler røyk eller gass, blir det brukt friskluftsmasker.

For å holde sikkerhetstrykket oppe, gjennomfører bedriften hvert år flere vernerunder der de går gjennom alt som kan påvirke helsen, miljøet og sikkerheten til de ansatte.

– Når vi gjør tiltak for å øke sikkerheten, følger vi opp for å sjekke om tiltakene virker slik de var ment, forklarer Leiknes. – Alle avvik og forbedringsforslag blir registrert i avvikssystemet. I tillegg tar vi dem opp i fellesmøter med alle ansatte.

Maskinene i lokalene er merket med en beskrivelse av hvilke farer maskinen kan utsette arbeiderne for, og hvilket verneutstyr som skal brukes.

– I Manoda vurderer vi risikoen ved alle arbeidsprosessene. Her tar vi hensyn til alt som kan ha betydning for helse, miljø og sikkerhet. De ansatte er med på disse vurderingsprosessene og kjenner godt til farene på arbeidsplassen og de tiltakene vi gjør for å minimere risikoen for sykdom og skader, sier Leiknes. – Det er en forutsetning for at arbeidsplassen skal være trygg, bærekraftig og attraktiv.

 

Han understreker at verneombudet har en viktig rolle i arbeidet, og at det tette samarbeidet mellom verneombudet, ledelsen og bedriftshelsetjenesten gir gode resultater.

For metallstøperiet i Harstad har helse, miljø og sikkerhet alltid vært på agendaen. I 2017 ble bedriften kåret til årets IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) i Sør-Troms. Prisen tildeles arbeidsplasser som har gjort en særskilt innsats på blant annet HMS-området.

– Prisen var en god bekreftelse på at innsatsen vi legger ned for å fremme god helse og forebygge sykdom og skader, er viktig og blir sett utad, sier Leiknes.

Om Manoda

  • Manoda ble stiftet i 1947. I begynnelsen var støpegods i messing og bronse bedriftens hovedprodukter. Etter hvert ble også maskinering og støpegods i aluminium viktige produkter.
  • I 1980-årene begynte Manoda å produsere sinkanoder. I dag er sink- og aluminiumsanoder bedriftens hovedgeskjeft.
  • Bedriften har sju ansatte og holder til i Harstad.

Kampanje fra Arbeidstilsynet

Denne saken er ledd i Arbeidstilsynets innsats for å øke bevisstheten rundt farlige stoffer, blant annet som del av den europeiske arbeidsmiljøkampanjen "Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer".

 

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109