23948sdkhjf

Stål viktig også i framtidens bilindustri

Trenden med selvkjørende, delte og elektriske biler endres nå fra konsept til kommersiell virkelighet. "Stål vil bli et enda viktigere materiale for bilbransjen i framtiden", skriver Kate Hickey i WorldAutoSteel.

- Selvkjørende biler vil gi en ny måte å oppleve frihet på – både for sjåføren og passasjerene. Dette betyr at framtidens selvkjørende biler ikke vil bli designet med fokus på sjåføren, men bilprodusentene vil ha like stort fokus på komfort og behov for alle i bilen, skriver Hickey i en kommentar på worldsteels webside. Hun fortsetter:

«En annen trend som vil merkes er at mobilitetsselskaper som Uber, Didi og en lang rekke andre nye tilsvarende selskaper, gjør at det vil bli mer attraktivt å dele bilen i form av turer. Dette kan komme til å gjelde for all type transport. Dette betyr igjen at det blir mindre attraktivt å eie sin egen bil».

Hun spør så hvilken rolle stålet vil ha i denne framtidens nye transportsverden. For å svare på dette spørsmålet ser hun nærmere på seks ulike parametre der stål kan være en fordel for både bileiere, produsenter og designere.

HAR TRUA PÅ STÅL: Kathe Hickey WorldAutoSteel mener stål vil spille en avgjørende rolle i framtidens bilindustri. FOTO: WORLDSTEEL

1.Varighet og kostfordeler: De selskapene som tilbyr og kommer til å tilby bildeling vil trenge sterk kostnadskontroll. For å tjene nok penger, vil de ha behov for biler som varer og som er rimelige å eie. Stål er både kostnadseffektivt og varer lenge

2.Miljømessige fordeler: I en verden hvor klimaendringene opptar så mange mennesker, vil autonome biler møte de høyeste miljøkravene. Stål er det eneste materialet som er 100 prosent resirkulerbart og har den beste miljømessige utøvelsen i løpet av hele livssyklusen sammenliknet med aluminium og krabonfiber.

3.Sikkerhetsbeskyttelse: Siden det vil ta noe tid før all biler på veien er helt tilkoplet hverandre, vil behovet for passiv sikkerhet fortsatt være stort. Stål vil i så henseende sørge for både kollisjonsabsorbasjon og -avbøyning. Batterier vil også være i beholdere som er laget av stål for å kunne stå i mot kollisjoner, også ved å hindre lekkasjer fra batteriene.

4.Design-fleksibiltet: Stålets unike egenskap i forhold formgivning, gjør det enklere for designere å få full uttelling for sin kreativitet. Siden bilene vil bli selvkjørende, vil både pedaler, ratt og vanlige dashbord forsvinne, og dette vil gjøre det enklere for designerne å være ennå mer kreative. Videre kan stål tilføre den nødvendige styrken samtidig som man holder materialet lett. Dette kan igjen føre til bedre plass inni bilen med for eksempel nye sete-muligheter.

5.Lettvekt: Å gjøre bilene ennå lettere vil bli viktig for bilbransjen i framtiden. Dette gjelder for eksempel også for batteriene som blir mindre, men som skal få lengre rekkevidde. Stålindustrien har utviklet og kommer til å utvikle nye produkter, som for eksempel Advanced High-Strength Steels (AHSS), for å kunne gjøre bilene lettere og sikkerhetstiltakene i bilene rimeligere.

6.Elektrisk stål: Elektrisk stål er et helt avgjørende materiale i byggingen av generatorer og motorer for elektriske bilder. Det vil faktisk ikke være mulig å lage elektriske biler uten stål.

- Med bakgrunn i disse punktene, er jeg overbevist om at stål vil stå sentralt i denne revolusjonerende utviklingen av bilindustrien, fordi stål er varig, sterkt og har miljømessige fordeler, avslutter Kate Hickey.

Kilde: Worldsteel

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078