23948sdkhjf

Vil at Norge skal bli et laboratorium til havs

| Av Redaksjonen | Tips redaksjonen om en historie

I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå har regjeringen lagt fram sin oppdaterte havstrategi, "Blå muligheter".

Les også: Innspill til EU om CO2-kompensasjon for industrien

Den oppdaterte havstrategien  bygger videre på regjeringens havsatsing og staker ut kursen videre.

– Havnæringen er i sterk vekst og er en viktig bidragsyter til trygge jobber i bygd og by over hele landet. Regjeringens mål er at Norge skal beholde posisjonen som en ledende havnasjon. Derfor legger vi nå frem en oppdatert havstrategi med politikk for å videreutvikle eksisterende havnæringer og hjelpe fram nye, sier statsminister Erna Solberg.

I Norge står havnæringene bak en verdiskaping på 680 mrd. kroner i 2017. Dette utgjør omtrent en tredjedel av den totale verdiskapingen i privat næringsliv. Havstrategien skisserer hvordan vi skal videreutvikle eksisterende og legge til rette for nye havnæringer. Havvind, havbruk til havs og mineralutvinning er potensielle vekstområder.

– Grønn teknologi og høy kompetanse kan gjøre havnæringene til en motor i det grønne skiftet, samtidig som det kan sikre arbeidsplasser fra nord til sør langs hele kysten. Da må vi være ambisiøse og stille strenge krav til næringene, samtidig som vi bidrar til å ruste dem for morgendagens kompetansekrav. Derfor vil vi blant annet legge til rette for at folk under utdanning og i arbeidslivet kan tilegne seg den kompetansen de trenger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: Avdekket arbeidslivskriminalitet under årets torskesesong

Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Dette skal oppnås blant annet ved å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.

Verdens første gassdrevne ferge, verdens første batteridrevne ferge og verdens første elektriske røkterbåt for oppdrett er ikke bygget i Japan eller Singapore. De er bygget i Tomrefjord, på Omastrand og i Grovfjord.

– Havnæringene er allerede godt i gang, men det hjelper med krav fra staten. Derfor har regjeringen satt som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet legger til rette for videreutvikling av de sterke kunnskaps- og teknologimiljøene langs hele kysten, styrker havnæringenes langsiktige konkurransekraft internasjonalt og bidrar til bedre havmiljø. Regjeringen viderefører forutsigbare rammer for de etablerte havnæringene, olje og gass, skipsfart og sjømatnæringen.

Les også: Har slaktet 3000 tonn fisk "uten tillatelse"

Nasjonale og regionale strategier for blå næringsutvikling må sees i sammenheng for å videreutvikle en god og helhetlig nasjonal havpolitikk. Regjeringen vil derfor opprette et Havdialogforum for systematisk dialog mellom regjeringen, fylkeskommunene, Sametinget og representanter for kystkommunene.

Forvaltningsplanene for norske havområder er et verktøy for å tilrettelegge for verdiskaping og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Dette bidrar til økt forutsigbarhet og sameksistens mellom havnæringene. I 2020 vil det legges fram en melding for Stortinget om revidering av forvaltningsplan for Barentshavet–Lofoten og oppdateringer av planene for Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak.

Regjeringen vil fortsette å satse på forskning og utvikling i havnæringene. I 2018 gikk det nesten 4,2 mrd. kroner til forskning og innovasjon i havnæringene, en økning på over 1,8 mrd. kroner siden 2013.

Noen viktige satsinger på hav og havnæringer i statsbudsjettet for 2019:

 • Norge viser internasjonalt lederskap som vertskap for den viktigste havkonferansen i 2019, Our Ocean.
 • Arbeidet i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi under ledelse av statsminister Solberg gis fortsatt høy prioritet. Skal lede frem til en helhetlig forskningsrapport i juni 2020 med politiske anbefalinger for å fremme konkret oppfølging innenfor styresett/forvaltning, teknologi, industri og finans.
 • Bistandsprogrammet mot marin forsøpling, som det ble satt av 280 millioner kroner til i 2018, er økt til 400 millioner kroner årlig over fire år. Som en del av denne satsingen har Norge tatt initiativ til opprettelse av et flergiverfond i Verdensbanken for å finansiere dette arbeidet i utviklingsland.
 • Styrke petroleumsforskningen med over 10 millioner kroner for å støtte utviklingen av miljøvennlige energiteknologier.  
 • Støtte utviklingen av havteknologi og maritim innovasjon med en forsterket satsing på 17 millioner kroner i Forskningsrådet. Etter budsjettforliket med KrF er denne satsingen styrket med ytterligere 25 millioner kroner.
 • Bevilge 7 millioner kroner til Grønt Kystfartsprogram som bidrag til styrkingen av arbeidet med å utvikle grønne løsninger for flere fartøyskategorier
 • Øke bevilgningen til geologisk kartlegging med 50 millioner kroner for å fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene i Barentshavet.
 • En satsing på 30 millioner kroner til marin forsking innen havets helse.
 • Videreføre den offensive forsknings- og innovasjonspolitikk rettet mot havnæringene, blant annet ved å gi 37 millioner kroner til forskning på krill i Antarktis.
 • Det ble i 2018 gitt et betinget tilsagn om egenkapital til Space Norway AS, for å sette selskapet i stand til å etablere et system for satellittkommunikasjon i nordområdene, så fremt dette er forretningsmessig lønnsomt. Det blir i 2019 avklart om prosjektet kan gjennomføres. Det vil i så fall gi stabil bredbåndsdekning i hele Arktis.
 • Det forberedes en åpning av områder for konsesjonssøknader om fornybar kraftproduksjon til havs og en forskrift til havenergiloven.
 • For å sikre tilstrekkelig og relevant digital kompetanse i tråd med utviklingen i havnæringene foreslår regjeringen å en målrettet satsing på 15. mill. kroner til å styrke digitaliseringen i havrelaterte utdanningsløp (RNB).
 • Regjeringen foreslår 24 millioner kroner til en midlertidig øremerket satsing i Klimasats for å støtte opp om null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.
 • I 2019 vil også et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel være i drift. SINTEF i Trondheim vil være vertsorganisasjon for sentret.
 • Ocean Space Laboratories – det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) for prosjektet. Prosjektet er nå inne i en avklaringsfase, og vil deretter stilling til om det skal gjennomføres forprosjektering.

 

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet
Hold deg oppdatert med Metal Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Stad-tunnel kan være klar i 2025

Første HUGIN Superior-kontrakt

Rogalandsverksted konkurs

Notvaske-firma gikk konk

India svarer på Trumps stål-toll

Rekord-plattform på vei til Valhall-feltet

Nyhetsbrev

Vant sikkerhetspris

En brønn - to funn i Norskehavet

Lavere gasseksport krymper handelsoverskuddet

Mangel på 60.000 arbeidstakere

Ukens vits: Kollegaen

Stor bransjeinteresse for forskningssenteret LowEmission

Fikk Yara Birkeland-kontrakt

Nye økonomisjefer i Aker-systemet

Norsk-kinesisk samarbeid gir million-prosjekter

Sikret seg enda en kontrakt

Norsk tankskip er blitt storpolitikk

Subsea 7 vant Sverdrup-kontrakt

ABB utvider fremdriftssystemet Azipod til ferger og RoPax-fartøy

Norsk skip står i brann

Enda en båt for Grieg Seafood

Besøksrekord på Nor-Shipping

Avhørte mannskapet på uhellsskipet

Ford vil ha 100% fornybar energi i alle fabrikker

Fortsetter som styreleder

Fra Siemens til Nortura

Stål-tilhenger løsnet

Endúr får «ny» toppsjef

Ukens vits: Førerhund

Ukens vits: Det politiske galehuset

Ukens vits: Holdbar til…

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Marine sylinder: 2 trinn teleskopisk

Ny kontrakt til BSI Offshore AS

RS Components lanserer en serie kompakte industrielle kontakter for høy overføringshastighet

iTec etablerer seg i Bergen

Hydrauliske slanger og rørgjenger

FLIR Thermal Studio

Eluttak, USB- og mobillader innfelt i kontorpulten - smart og pent

Ny teknisk selger i NOHA

RS Components lanserer en ny serie DC-DC omformermoduler med høy effekttetthet

Norsecraft TEC AS har installert SKF Lincoln skinnesmøring på Gråkallbanen i Trondheim.

POM-C plater i str. XXL på lager i Norge

Verktøymakeren Årets bedrift 2018

Skjærsort for fresing i stål er utvidet til å dekke flere av Sandvik Coromant’s fresekonsepter

Med den månedlige Zeiss-kvissen kan du teste meteorologikunnskapene dine og feire vårt 100 jubileum

Strategisk samarbeid mellom to industrileverandører

Jotron launches Tron TR30 AIR emergency VHF AM radio

Noris Reime presenterer nyheter

SEW-EURODRIVE - Velg motorer for fremtiden

RS Components introduserer ny og svært rimelig PoE-tester fra Fluke Networks

Protech presenterer ny 3D-printer fra Stratasys

Finske SKANVEIR - spesialister på platehåndtering

TRANBERG® BlueLine lansert under Nor-Shipping

Hydraulikk løsninger rundt om i verden.

Kompakt vakuumenhet fra SIHI

RS Components lanserer USB- og AV-kabler fra RS PRO

Send til en kollega

0.151