23948sdkhjf

Vil at Norge skal bli et laboratorium til havs

| Av Redaksjonen | Tips redaksjonen om en historie

I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå har regjeringen lagt fram sin oppdaterte havstrategi, "Blå muligheter".

Les også: Fikk besøk av fiskeriministeren

Den oppdaterte havstrategien  bygger videre på regjeringens havsatsing og staker ut kursen videre.

– Havnæringen er i sterk vekst og er en viktig bidragsyter til trygge jobber i bygd og by over hele landet. Regjeringens mål er at Norge skal beholde posisjonen som en ledende havnasjon. Derfor legger vi nå frem en oppdatert havstrategi med politikk for å videreutvikle eksisterende havnæringer og hjelpe fram nye, sier statsminister Erna Solberg.

I Norge står havnæringene bak en verdiskaping på 680 mrd. kroner i 2017. Dette utgjør omtrent en tredjedel av den totale verdiskapingen i privat næringsliv. Havstrategien skisserer hvordan vi skal videreutvikle eksisterende og legge til rette for nye havnæringer. Havvind, havbruk til havs og mineralutvinning er potensielle vekstområder.

– Grønn teknologi og høy kompetanse kan gjøre havnæringene til en motor i det grønne skiftet, samtidig som det kan sikre arbeidsplasser fra nord til sør langs hele kysten. Da må vi være ambisiøse og stille strenge krav til næringene, samtidig som vi bidrar til å ruste dem for morgendagens kompetansekrav. Derfor vil vi blant annet legge til rette for at folk under utdanning og i arbeidslivet kan tilegne seg den kompetansen de trenger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: Innspill til EU om CO2-kompensasjon for industrien

Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Dette skal oppnås blant annet ved å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.

Verdens første gassdrevne ferge, verdens første batteridrevne ferge og verdens første elektriske røkterbåt for oppdrett er ikke bygget i Japan eller Singapore. De er bygget i Tomrefjord, på Omastrand og i Grovfjord.

– Havnæringene er allerede godt i gang, men det hjelper med krav fra staten. Derfor har regjeringen satt som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet legger til rette for videreutvikling av de sterke kunnskaps- og teknologimiljøene langs hele kysten, styrker havnæringenes langsiktige konkurransekraft internasjonalt og bidrar til bedre havmiljø. Regjeringen viderefører forutsigbare rammer for de etablerte havnæringene, olje og gass, skipsfart og sjømatnæringen.

Les også: Avdekket arbeidslivskriminalitet under årets torskesesong

Nasjonale og regionale strategier for blå næringsutvikling må sees i sammenheng for å videreutvikle en god og helhetlig nasjonal havpolitikk. Regjeringen vil derfor opprette et Havdialogforum for systematisk dialog mellom regjeringen, fylkeskommunene, Sametinget og representanter for kystkommunene.

Forvaltningsplanene for norske havområder er et verktøy for å tilrettelegge for verdiskaping og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Dette bidrar til økt forutsigbarhet og sameksistens mellom havnæringene. I 2020 vil det legges fram en melding for Stortinget om revidering av forvaltningsplan for Barentshavet–Lofoten og oppdateringer av planene for Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak.

Regjeringen vil fortsette å satse på forskning og utvikling i havnæringene. I 2018 gikk det nesten 4,2 mrd. kroner til forskning og innovasjon i havnæringene, en økning på over 1,8 mrd. kroner siden 2013.

Noen viktige satsinger på hav og havnæringer i statsbudsjettet for 2019:

 • Norge viser internasjonalt lederskap som vertskap for den viktigste havkonferansen i 2019, Our Ocean.
 • Arbeidet i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi under ledelse av statsminister Solberg gis fortsatt høy prioritet. Skal lede frem til en helhetlig forskningsrapport i juni 2020 med politiske anbefalinger for å fremme konkret oppfølging innenfor styresett/forvaltning, teknologi, industri og finans.
 • Bistandsprogrammet mot marin forsøpling, som det ble satt av 280 millioner kroner til i 2018, er økt til 400 millioner kroner årlig over fire år. Som en del av denne satsingen har Norge tatt initiativ til opprettelse av et flergiverfond i Verdensbanken for å finansiere dette arbeidet i utviklingsland.
 • Styrke petroleumsforskningen med over 10 millioner kroner for å støtte utviklingen av miljøvennlige energiteknologier.  
 • Støtte utviklingen av havteknologi og maritim innovasjon med en forsterket satsing på 17 millioner kroner i Forskningsrådet. Etter budsjettforliket med KrF er denne satsingen styrket med ytterligere 25 millioner kroner.
 • Bevilge 7 millioner kroner til Grønt Kystfartsprogram som bidrag til styrkingen av arbeidet med å utvikle grønne løsninger for flere fartøyskategorier
 • Øke bevilgningen til geologisk kartlegging med 50 millioner kroner for å fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene i Barentshavet.
 • En satsing på 30 millioner kroner til marin forsking innen havets helse.
 • Videreføre den offensive forsknings- og innovasjonspolitikk rettet mot havnæringene, blant annet ved å gi 37 millioner kroner til forskning på krill i Antarktis.
 • Det ble i 2018 gitt et betinget tilsagn om egenkapital til Space Norway AS, for å sette selskapet i stand til å etablere et system for satellittkommunikasjon i nordområdene, så fremt dette er forretningsmessig lønnsomt. Det blir i 2019 avklart om prosjektet kan gjennomføres. Det vil i så fall gi stabil bredbåndsdekning i hele Arktis.
 • Det forberedes en åpning av områder for konsesjonssøknader om fornybar kraftproduksjon til havs og en forskrift til havenergiloven.
 • For å sikre tilstrekkelig og relevant digital kompetanse i tråd med utviklingen i havnæringene foreslår regjeringen å en målrettet satsing på 15. mill. kroner til å styrke digitaliseringen i havrelaterte utdanningsløp (RNB).
 • Regjeringen foreslår 24 millioner kroner til en midlertidig øremerket satsing i Klimasats for å støtte opp om null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.
 • I 2019 vil også et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel være i drift. SINTEF i Trondheim vil være vertsorganisasjon for sentret.
 • Ocean Space Laboratories – det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) for prosjektet. Prosjektet er nå inne i en avklaringsfase, og vil deretter stilling til om det skal gjennomføres forprosjektering.

 

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet
Hold deg oppdatert med Metal Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Historisk industri-fasade til besvær

Vil ha hovedkontor for ferje-Norge

Næringslivsledere med fokus på klima

Nytt pumpesystem for oppdrettere

Verdiskaping fra sjømatnæringa har nådd 100 milliarder

ABB blir EICT-leverandør til verdens første «laksesmultring»

Nyhetsbrev

VIDEO: Fremskritt for Norges «mest moderne ishall»

Aker Solutions med storkontrakt

Skipsnavn til besvær

Kraftig tråler-sammenstøt

Solgt til Infront-X

Opp og ned for oppdrettsselskap

Fikk besøk av fiskeriministeren

Vant kontrakt for TechnipFMC Norge

Kjøkkenprodusent er konk

Kommunen vil redde Vard Aukra

Lederskifte i Island Offshore

Tre Hurtigruteskip blir hybride

ABB lanserer podcast om grønt skifte i havbruk

Agnete Johnsgaard-Lewis ny sjef i Norske Shell

Tyrkisk militærkupp - i Storbritannia?

1

Alt klart for Aqua Nor

Fisk på land avhengig av AGA

Ukens vits: Billig kjole

Ukens vits: Lønnsforhøyelse

Imenco kjøper undervanns-kommunikasjonsvirksomhet

Internasjonalt forskningsprosjekt på havet

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Nyansettelse hos iTec

Letteskjærende geometrier for radiusskjær utvider bruksområdet for brukere av CoroMill 331

Har du behov for å skifte/vende paller?

Åpent hus hos KITAMURA

Åpent hus hos Ravema Demosenter

Bergsli Hantek: Sikkherhetshengsler gir økt beskyttelse av operatørene

- Rust deg til å møte fremtiden

Arcos Hydraulik AB satser i Norge sammen med Fuglesangs AS

Kverneland Aqua flytter

Tilbyr totalpakke for havbruksnæringen

HYDAC Prosessfilter

Beckhoff Automation på Aqua Nor

Aqua Nor 2019 - Transport av dødfisk ved hjelp av vakuum

Casestudie: TRIPLEXPUMPE stempelpumpe for amoniakk - Lionpak

Besøk oss på Aqua Nor 2019

LASER-skjæring

Sew-Eurodrive til Aqua Nor

Hydac til Aqua Nor 2019

New concept designed from Munck Cranes

Brødrene Dahl AS stiller ut på OTD19, 16-17. oktober i Stavanger.

FPU ladesett art nr 2114307

Stort utvalg av luftdrevne motorer fra SPX og GLOBE

HARALD PIHL AB stiller ut på OTD19 i Stavanger.

JUMO er utstiller på Aqua Nor i Trondheim 20-23 augusti

Nyhet! CombiMaster-serien

Send til en kollega

0.209