23948sdkhjf

Utvikler to nye hydrogendrevne skip

Det europeiske innovasjonsprosjektet FLAGSHIPS er tildelt 5 millioner Euro fra EU for å sette to hydrogenfartøy i kommersiell drift i Norge og Frankrike.

Grønn skipsfart er en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale utslippsmål. Skipsfarten er under press for å redusere skadelige utslipp, og brenselceller og hydrogen blir sett på som nøkkelteknologier i utviklingen av mer bærekraftige transportløsninger.

FLAGSHIPS-fartøyene er to nybygg, et i Lyon i Frankrike og et utenfor Stavanger. I Lyon vil en hydrogen pushbåt operere for Compagnie Fluvial de Transport (CFT) på en av landets mest krevende elver, Rhône. I Stavanger er intensjonen at hydrogen skal drive en Norled-ferje på Finnøy-sambandet. Prosjektet er tildelt 5 millioner Euro fra EU gjennom programmet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking som er en del EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont2020.

- Både EU og skipsfarten ser hydrogen som en viktig bidragsyter i klimakampen. Dette innovasjonsprosjektet vil bli svært viktig for å demonstrere teknologien, egenskapene og aksepten for maritime hydrogenløsninger, sier Hege Økland, daglig leder i næringsklyngen NCE Maritime CleanTech deltar i prosjektet. NCE Maritime CleanTech var en av initiativtakerne til hydrogenprosjektet, og alle de fire norske deltakerne i FLAGSHIPS er med i klyngesamarbeidet.

FLAGSHIPS har som målsetning at begge fartøyene skal gå på hydrogen produsert fra fornybar energi. Driften av fartøyene vil dermed skje med null utslipp, og samtidig legge et solid grunnlag for å mugliggjøre annet nullutslippstransport både på sjø og land. Prosjektet skal også bygge opp et europeisk nettverk som dekker leveransekjeder for hydrogen, skipsdesign og produksjonskunnskap, i tillegg til bred regulatorisk kompetanse. 

- Norled har tatt en ledende rolle i utviklingen av nullutslipps ferjer. Dette innovasjonsprosjektet vil bli et viktig neste steg i demonstrasjonen av maritim brenselcelleteknologi, både operasjonelt og kommersielt. Ved å bygge på eksisterende kunnskap fra andre pågående hydrogeninitiativ rundt om i verden, vil prosjektet også bidra til en betydelig reduksjon i kostnadene for maritime brenselcellesystem, sier adm. dir. i Norled, Sigvald Breivik.

Prosjektet vil se på mulighetene for å erstatte biodiesel med hydrogen på en av ferjene som skal operere Finnøy-sambandet nordøst for Stavanger. Ruten trafikkerer flere øyer med mange og korte stopp, noe som gjør det vanskelig å få til den effektive ladingen som batteriferjer trenger. Norleds intensjon er å bruke samme hydrogenteknologi som blir utviklet i selskapets andre hydrogenprosjekt, som blant annet byggingen av ferja som vil bli verdens første skip drevet av flytende hydrogen. I tillegg til EU-midlene, vil skipseierne CFT og NORLED gå inn med betydelige investeringer for å få realisert fartøyene.

FLAGSHIPS-prosjektet omfatter ei gruppe ledende industripartnere som inkluderer skipseiere, leverandører av brenselcelleteknologi, samt eksperter innen design av elektriske kraftsystem, produksjon, skipsdesign og energistyring.

- Vi står ovanfor et komplekst og innovativt prosjekt. Vi er svært glade for at EU-kommisjonen støtter dette utviklingsarbeidet, og vi håper myndighetene i Frankrike og Norge vil følge opp og bidra til implementeringen av disse hydrogenfartøyene i deres farvann, sier director CFT Inland Transportation, Matthieu Blanc.

FLAGSHIPS-prosjektet omfatter ei gruppe ledende industripartnere, der fire er norske. I Frankrike skal prosjektet sette i drift en hydrogen pushbåt på elva Rhône (i bakgrunnen).

Konsortiet består av ni europeiske partnere, med de to skipseierne  Norled (NO) og CFT (FR), samt den maritime teknologileverandøren ABB og designselskapet LMG Marin (NO & FR). Verdensledende brenselcelleteknologi blir levert av Ballard Europe (DK) og fartøysovervåkning av selskapet PersEE (FR). Prosjektledelse, kommunikasjon og ekspertise innen hydrogensikkerhet blir levert av VTT Technical Research Centre of Finland (FI) og NCE Maritime CleanTech (NO). Westcon Power & Automation (NO) vil også bli en del av konsortiet i nær framtid.

Prosjektet startet 1. januar 2019, og hydrogenfartøyene vil settes i drift i løpet av 2021.

FLAGHSIPS-prosjektet er finansiert av Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under tildelingsavtale 826215. Dette programmet er støttet av EUs forskings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, Hydrogen Europe og Hydrogen Europe research.

  

Kilde: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093