23948sdkhjf

Kan gjenoppta gruvedrift i Sydvaranger

Nærings- og fiskeridepartementet gir Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sydvaranger. Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder med dette Direktoratet for mineralforvaltnings vedtak om driftskonsesjon, men med noen endrede betingelser.

– Over hundre års industrihistorie i Sør-Varanger kan nå bli videreført. En gjenopptakelse av gruvedriften kan bety flere hundre arbeidsplasser for kommunen. Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte, så dette er en svært god dag for både Finnmark og Nord-Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sydvaranger eiendom søkte den 29. desember 2017 Direktoratet for Mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (DMF) om driftstillatelse. DMF fattet vedtak om tildeling av driftskonsesjonen 23. januar 2019, men med vilkår som Sydvaranger mener til sammen vil kreve en annen driftsform enn det selskapet mener er forsvarlig. Det er disse vilkårene som ble påklaget av selskapet 6. februar i år. Naturvernforbundet klaget også på vedtaket 14. februar på grunn av tiltakets konsekvenser for naturen i konsesjonsområdet.

– Vi er enige med direktoratet om å gi driftskonsesjon. Selskapet skal til enhver tid ha en driftsplan som er godkjent av DMF, de skal forsøke å minimere gråbergsproduksjonen og stille tilstrekkelig sikkerhet til å dekke sin sikrings- og oppryddingsplikt. Departementet har i sin vurdering sett nærmere på hvilke betingelser tiltaket skal drive under, sier næringsministeren.

Etter en helhetlig vurdering av saken har Nærings- og fiskeridepartementet kommet fram til at noen av betingelsene som er stilt, ikke bør opprettholdes. Konkret handler dette om sider ved saken som departementet anser for bestemt av andre myndigheter. For eksempel har kommunen godkjent selskapets bruk av konsesjonsområdet til gruvedrift.

– Det er sterk støtte i Kirkenes til gjenopptakelse i gruvedriften. Det er også gledelig at det lokale reinbeitedistriktet og selskapet har kommet til enighet om driften på en god måte, sier Røe Isaksen.

Fakta:

  • Det har vært drevet uttak av jernmalm i Bjørnevatn i Kirkenes, Sør-Varanger kommune i over 100 år, siden 1906. Dette har i all hovedsak skjedd ved dagbruddsdrift, men for en testperiode ble det drevet underjordsgruve.
  • Sist det var drift i bruddet var i perioden 2009-2015 under daværende Sydvaranger Gruver AS. I tiden før 2009 ble det gjort investeringer i blant annet nytt produksjonsutstyr til om lag 2 mrd. kroner.
  • På grunn av vedvarende lave malmpriser gikk Sydvaranger Gruver AS konkurs i 2015.
  • Store deler av konkursboet, deriblant hele produksjonslinjen, ble kjøpt opp av Tschudigruppen i 2016 med sikte på ny drift i gruven.
  • Sydvaranger Eiendom AS har nå en finansiell partner, Orion Mine Finance, som er med å finansiere opp tiltaket.

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.27