23948sdkhjf

Vil skape 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen

Norsk sjømatnæring kan dobles innen 2030 gjennom et tett samspill mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere.

LO, en rekke fagforbund og Sjømat Norge overleverte mandag et notat til fiskeriminister Harald Tom Nesvik om økt vekst i næringen.

Les også: Vil bygge grønne skip - foreslår tiltak for fornyelse av nærskipsfarten

– Sjømat er Norges raskest voksende næring, men har likevel et potensial som ikke utnyttes godt nok. Vi kan skape langt flere arbeidsplasser i Norge på norsk råstoff, sa LO-sekretær Terje Olsson og adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge da fellesnotatet ble overrakt.

Norsk sjømatnæring hadde i 2018 en verdiskaping på 99 milliarder kroner og sysselsatte om lag 58.000 arbeidstakere. Nå vil LO og Sjømat Norge doble verdiskaping og arbeidsplasser innen 2030 gjennom en målrettet satsing på fiskeri, havbruk og sjømatindustri.

– Det er i dag 30.000 arbeidsplasser i utlandet som er basert på foredling av norsk råstoff. Langt mer av denne bearbeidingen må i fremtiden skje i Norge. Det vil blant annet kreve bedre markedsadgang for bearbeidede sjømatprodukter til EU og at norsk fiskeindustri sikres forutsigbar råstofftilgang og gode rammevilkår, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden vil ha en offensiv satsing på bioøkonomi i havet. Høsting av nye arter, bedre utnyttelse av råstoff og biprodukter, dyrking av tang og tare til havs og mikroalger på land. Dette vil bidra til økt matproduksjon, mer fôrråvarer, samt nye marine produkter innenfor helse, kosmetikk, ernæring og energi. Dette vil gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i Norge.

Les også: Flyttet klasserommet inn i teknologiparken

LEVERTE NOTAT: LO-sekretær Terje Olsson (t.v.) og Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark (t.h.) overrakte det felles budskapet til fiskeriminister Harald Tom Nesvik. FOTO: SJØMAT NORGE

LO og Sjømat Norge er også opptatt av at havbruksnæringen skal ha stabile rammevilkår og muligheter for bærekraftig vekst. Langsiktige og forutsigbare rammevilkår er nødvendig for å ta langsiktige investeringer, sikre bærekraft og videreutvikle den norske havbruksklyngen.

– Norge er en global stormakt innenfor sjømat og har alle muligheter for styrke denne posisjonen gjennom forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Dette krever et blått taktskifte, et tett samspill mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette næringspolitiske notatet peker på noen viktige forutsetninger for at vi skal lykkes, understreker Geir Ove Ystmark.

Det næringspolitiske notatet som ble overlevert fiskeriminister Harald Tom Nesvik i dag, er utarbeidet av LO, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norsk Maskinistforbund og Sjømat Norge i fellesskap.

  

Kilde: Sjømat Norge

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078