23948sdkhjf

Trondheim får nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

Sintef Energi får i oppdrag å opprette et nytt forskningssenter for petroleumsvirksomheten. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel.

Sintef Energi ble tildelt oppdraget fra Forskningsrådet i sterk konkurranse med Christian Michelsen Research i Bergen.

Dette skriver regjeringen i en pressemelding.

Olje- og energidepartementet bevilger 15 millioner kroner til senteret. I tillegg bidrar en rekke oljeselskaper og leverandørbedrifter. Samtidig deltar Sintef, Sintef Ocean, NTNU og flere utenlandske forskningsorganisasjoner som forskningspartnere.

 – Jeg vil gratulere Sintef Energi med denne viktige tildelingen. I tøff konkurranse er de valgt ut til å bli det nye norske landslaget for lavutslippsteknologi i petroleumsindustrien, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Når arbeidet kommer i gang vil samarbeid være nøkkelen til suksess. Når vi forener innsatsen til akademia, leverandørindustrien og oljeselskapene, har vi gode forutsetninger for å lykkes. Vi trenger høy vitenskapelig kvalitet, men også brukerpartnere fra industrien som er villig til å teste teknologien og ta den i bruk. Det er først når vi går fra forskning til forretning at vi oppnår konkrete resultater i form av lavere utslipp, sier han.

 Målsetningen er klar: Det skal utvikles teknologi og løsninger som er nødvendige for å redusere utslippene av klimagasser på norsk sokkel betydelig innen 2030.

Målet er å utdanne 18 doktorgrads- og postdoktorstipendiater og mer enn 30 masterstudenter.

MINDRE KLIMAGASSER: Det skal utvikles teknologi og løsninger som er nødvendige for å redusere utslippene av klimagasser på norsk sokkel betydelig innen 2030 ved SINTEF. FOTO: SINTEF

De skal forske bredt: Ettersom litt over 80 prosent av CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten kommer fra turbiner, blir det viktig å se på økt effektivitet og nytt design av turbiner og forbrenningsteknologi med CO2-fritt drivstoff.

Man skal også finne ut hvordan man kan redusere kostnadene for elektrifisering. I tillegg kan fornybar energi i form av brenselceller bli et viktig bidrag i offshore energiproduksjon. Senteret skal derfor se på energisystemer og digitale løsninger for dette, samt redusert energiforbruk i drift av reservoarer, brønner og installasjoner.

Norsk petroleumsproduksjon ligger langt fremme når det gjelder klimagassutslipp per produsert enhet. Men skal man nå de internasjonale klimamålene, er det nødvendig å redusere utslippene ytterligere.

I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene.

Petroleumsnæringen har gjennom flere strategiprosesser kartlagt utfordringene og identifisert forskningsbehov og mulige tiltak for å redusere utslippene. Den offentlige finansieringen og utlysningen av et forskningssenter har vært en oppfølging fra anbefalinger fra OG21-strategien og "Veikart for norsk sokkel."

 

Kilde: Pressemelding fra Regjeringen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.083