23948sdkhjf

EU bekymret for Trumps stål-politikk

Til tross for at EUs stålmarked er utsatt for trusler, så fortsetter markedet å øke.

Det viser ferske tall fra EUs stål-organisasjon (EUROFER), som nylig fram tallene for andre kvartal i år. Årsaken til den fortsatte veksten er at EU-landene har relativt god økonomi og at stål-brukerne i Europa viser til solide tall. Like fullt, viser tallene for andre kvartal i EU at importen økte mye mer enn eksporten fra EU-fabrikker i perioden. I presentasjonen av kvartalstallene er det en bekymring for ulike trusler i markedet, ikke minst med USAs økte tollavgifter på stål og aluminium, som kan føre til en handelskrig med ytterligere uro i verdens stålmarked.

- Veksten i andre kvartal i EU er stabil, og det vi hadde forventet, sier Axel Eggert, som er adm. dir. i den europeiske stål-organisasjonen EUROFER.

- Men de ulike utfordringene som sektoren vil møte, vil også påvirke oss i de kommende månedene. Handelsspenningene kan helt klart skape uro i markedets balanse, noe som kan påvirke etterspørslene i andre deler av økonomien, sier Eggert bekymringsfullt videre i rapporten.

Blant de 28 EU-landene økte stålforbruket med 4,4 prosent i andre kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i 2017. Solid forbruk av ekte stål i kombinasjon med varelageroppbygging i stål-distribusjonskjeden i denne perioden, sørget for veksten, heter det i rapporten.

I andre kvartal i år økte utenlandske leveringer fra EU-fabrikker til EU-markedet med 3,7 prosent. Tredjelandsimporten økte med hele 9,8 prosent sammenliknet med andre kvartal i fjor. Dermed overgikk denne importen det allerede høye tallet fra første kvartal, da økningen var på nær 5 prosent. Andelen av import i EUs såkalte «tilsynelatende forbruk» økte fra 23,2 prosent i første kvartal til nær 25 prosent i andre kvartal.

Den økende import-leveringen bekrefter tidligere bekymringer om at tredjelandseksportører skyver ekstra volum på EU-markedet for å nå målene sine, og en villighet blant kjøperne til å ta spekulative risikoer.

Flere steder i rapporten uttrykkes det bekymring for Trump-administrasjonens handelspolitikk, ikke minst med tanke på stål- og aluminiumstollene som pålegges mange land. Man ser ikke særlig optimistisk på at det skal utvikle seg til en eventuell handelskrig.

Til tross for dette, antar EUROFER at EUs «tilsynelatende stålforbruk» vil øke med totalt 2,2 prosent i 2018 og 1,1 prosent i neste år.

Alle sektorer som bruker stål opplevde fortsatt produksjonsøkning i andre kvartal i år. Unntaket er for stålrør, som ikke hadde en slik økning. Man antar at etterspørselen etter stål i første rekke vil komme fra innenlandske aktører og at dette vil være drivkraften fram mot 2020.

 

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093