23948sdkhjf

Alunorte-utfordringene preget Hydros tredje kvartal

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.676 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.446 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Økningen reflekterer høyere all-in aluminium- og aluminapriser, positive valutaeffekter og sterkt bidrag fra forretningsområdet Energi. Produksjonsbegrensningen ved aluminaraffineriet Alunorte og økte råvarekostnader bidro negativt.

– Det tredje kvartalet reflekterte utfordringene ved Alunorte og økte råvarekostnader, mens høyere priser på aluminium og alumina, samt sterkt energiresultat, bidro positivt. Markedet for aluminium blir strammere, og vi forventer et underskudd i det globale markedet for primæraluminium i 2018, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

 Noen hovedpunkter: 

  • Underliggende EBIT 2.676 millioner kroner
  • Alunorte, Paragominas og Albras har produsert med 50 % kapasitet, noe som har påvirket resultatet negativt. Tekniske og sosiale avtaler signert med brasilianske myndigheter
  • Høyere realiserte all-in aluminium- og aluminapriser
  • Økte råvare- og faste kostnader
  • Høyere kraftpriser økte resultatet fra Energi
  • Stabile resultater nedstrøm
  • Forbedringsprogrammet Bedre påvirket av situasjonen i Brasil, vil ikke nå 2018-mål
  • Det globale markedet for primæraluminium ventes å gå i underskudd i 2018
  • Fortsatt usikkerhet i markedet grunnet innføringen av toll i USA, sanksjoner mot Rusal og situasjonen ved Alunorte

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Høyere realiserte aluminapriser og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av høyere råvarepriser og effekten av redusert produksjon, både ved Alunorte og Paragominas.

En avsetning på 519 millioner kroner knyttet til de tekniske og sosiale avtalene ble kostnadsført i Bauxite & Alumina i tredje kvartal, men ekskludert fra underliggende EBIT.

– Signeringen av de tekniske og sosiale avtalene i Brasil i september var et skritt i riktig retning mot normalisert produksjon. Vi fortsetter dialogen med myndighetene med sikte på å gjenoppta full produksjon ved Alunorte, men tidspunktet for oppstart er fortsatt ikke klart, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med tredje kvartal i fjor, grunnet høyere råvarekostnader og faste kostnader. Dette ble delvis utliknet av høyere all-in aluminiumpriser. I tillegg kom det et positivt bidrag fra salget av overskuddskraft etter produksjonskuttet ved smelteverket Albras i Brasil.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Negative valutaeffekter og et lavere bidrag fra handelsvirksomheten ble til en viss grad utliknet av bedre resultater fra omsmelteverkene.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk noe ned sammenliknet med tredje kvartal 2017. Økende marginer og bedre resultater fra bilkomponentlinjen AL3 ble utliknet av kostnadsøkninger. Resultatet for smelteverket i Neuss gikk ned, ettersom den positive effekten av den nye kraftkontrakten, UBC-linjen og utviklingen i all-in aluminiumprisene ble mer enn utliknet av økende råvarepriser.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger var stabil sammenliknet med proforma underliggende EBIT for tredje kvartal 2017. Den positive effekten av høyere marginer og salgsvolum ble utliknet av økte produksjonskostnader i forbindelse med oppstarten av nye produkjonslinjer i Europa, i tillegg til negative effekter som følge av lavere Midwest-premie og paragraf 232-tariffer i USA. Ytterligere kostnader grunnet integrasjon og omstrukturering av de to brasilianske pressverkene som nylig er kjøpt opp, hadde også en negativ effekt på kvartalet.

Underliggende EBIT for Energi økte vesentlig sammenliknet med samme kvartal året før. Økningen skyldes hovedsakelig vesentlig høyere priser og høyere produksjon, som delvis ble utliknet av en negativ effekt knyttet til prisendring på en intern kraftkontrakt med smelteverket i Neuss.

På grunn av situasjonen ved Alunorte vil Hydro ikke nå målet om 500 millioner kroner i forbedringsprogrammet Bedre i løpet av 2018.

Hydros netto gjeldsposisjon gikk ned fra 7,5 milliarder kroner til 6,5 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 2,6 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,5 milliarder kroner.

 

Kilde: Pressemelding fra Norsk Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094