23948sdkhjf

Bergen Group fusjonerer med Endur Fabricom

Bergen Group og Endur Fabricom inngår en fusjonsavtale, framgår det av en børsmelding mandag morgen.

Fusjonen innebærer at det nye selskapet vil få til sammen 400 ansatte, og en ordrebok på mer enn en milliard kroner. «Nå skal det skapes et nytt industrikonsert på Vestlandet», heter det fra selskapet i børsmeldingen.

Det nye selskapet får en solid tilstedeværelse i både olje og gassmarkedet, innenfor maritim service og inn mot havbruksnæringen. 

 Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA slår fast at avtalen har full støtte fra selskapets hovedeiere som til sammen representerer over 62 prosent av aksjene i selskapet, samt eierne bak Endùr Fabricom. Eikeland er tiltenkt styreleder-rollen i det nye selskapet som fortsatt vil være børsnotert.  Han er ikke i tvil om at fusjonen gir et godt grunnlag for en sterk og lønnsom vekst i årene som kommer.

 - Både Bergen Group og Endúr Fabricom har vært igjennom omfattende restruktureringsprosesser for å tilpasse seg til et marked i endring. Nå har vi to sultne selskaper som er i vekstmodus og som har klart å håndtere krevende omstillinger og samtidig styrke selskapenes kjernekompetanse.  Fusjonen mellom disse to selskapene vil forsterke både farten og lønnsomheten i den videre vekstprosessen, mener styreleder Hans Petter Eikeland. 

 Endúr Fabricom ble i februar i år kjøpt opp av Handeland Industri AS og Artemes Group AS, som besitter solid erfaring fra vestlandsk industribygging og norsk offshoreindustri. Selskapet har det siste halve året bygget en sterk ordrebok som blant annet inkluderer rammeavtaler med AkerBP, ENI Norge og Wintershall og prosjekter inn mot alle de ledende operatørene på norsk sokkel. Hovedeier av det Stavanger-baserte oljeserviceselskapet er Handeland Industrier AS, et selskap base i Sunnhordland og med Rune Skarveland som sentral eier. Skarveland har omfattende erfaring fra eiendom- og industriutvikling, og har blant annet tidligere hatt styreposisjon og større aksjepost i Bergen Group ASA. 

 Arbeidende styreleder Ove Røssland i Endúr Fabricom, vurderer fusjonen som viktig i forhold til den vekstfasen selskapet er inne i - både geografisk og omsetningsmessig. 

 - Fusjonen mellom Endúr Fabricom og Bergen Group gir det nye selskapet et styrket eierskap og en økt industrikompetanse. Samtidig får vi et industrikonsern med en større robusthet gjennom tilstedeværelse i flere markedssegment og et større geografisk område, påpeker Ove Røssland.

 Eikeland og Røssland viser til at begge selskapene representerer hver sin industrihistorie som nå videreføres og forsterkes sammen med erfarne ansatte med solid kunnskap og kompetanse. En samlet ordebok på NOK 1,05 milliarder per 30. juni 2018 gir et solid grunnlag for økt operasjonell aktivitet. 

 - Vi er overbeviste om at denne fusjonen åpner opp for spennende synergier som vil øke vår attraktivitet og konkurransekraft i de markedene der vi allerede har etablere posisjoner. I tillegg ser vi muligheter for synergier både innenfor dagens operasjonelle aktivitet og i forhold til kostnadssiden, sier de to styrelederne. 

 

Kilde: Pressemelding fra Bergen Group

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109