23948sdkhjf

Norsk Stål: Stålprisene er stigende

Etter at USA innførte en toll på 25 prosent for stål og 10 prosent for aluminium har dette ført til en kraftig prisoppgang for stålprodukter i USA. Produsentene av stål i USA tjener store summer, mens deres kunder får store problemer.

Dette skriver Norsk Stål i sin tredje markedsrapport i år. «Prisene til kundene er skyhøye sett i forhold til andre land, noe som gjør at produktene som inneholder stål øker i pris, og derfor vanskelige å eksportere. Selv med en tollbarriere på 25 prosent, er det i dag mulig for verk utenfor USA å selge til USA med fortjeneste. Her i Europa har vi fått en oppgang i prisene for armering, bjelker og formstål.  Fra juli til august øker produsentene sine priser, og vi forventer en ytterligere oppgang i september», heter det videre i rapporten til Norsk Stål. Videre i rapporten skriver bedriften: «Årsakene til økningene er god etterspørsel, samtidig som verkene stenger ned produksjonen for å avvikle ferie. Verkene vil med denne prisøkningen kompensere for de økte kostnadene som har vært i produksjon og transport. Skrapprisene har i løpet av juli hatt en liten svekkelse, noe som medvirker til at oppgangen ikke blir så stor som den ellers ville blitt. Det er ikke bare bøndene som har problemer med tørken, strømprisene i EU har økt kraftig og Rhinen, som er en viktig transport-åre for mange stålverk, har så lav vannstanden den påvirker logistikken. Færre tonn pr. lekter fører til manko på lektere, og noe av transporten må over på biler. Dette driver kostnadene opp».

Norsk Stål skriver videre i sin markedsrapport at inflasjonen økte mer enn forventet i juli måned, noe som tyder på at den varslede renteoppgangen vil starte i september. Etter en periode med styrket krone ser man nå igjen at den svekker seg mot Euro. Det gjenstår å se om bankenes forventning til fortsatt styrket krone vil fortsette, slik som forutsatt mot slutten av året.

Stål: Nok en gang er Norsk Stål overrasket over styrken i markedet i tredjekvartal. Etter en liten dipp i slutten av andrekvartal ser det nå ut til at prisene igjen er stigende. Man skulle tro at store tonnasjer måtte finne nye markeder som en følge av USAs handelshindringer på stålprodukter, men det kan virke som om stålprisen i USA bare har steget tilsvarende ståltollen og at USA ikke er stort nok til å ha noen reell innvirkning på stålprisene i verden. «Varmvalset coil koster nå minst 30 prosent mer i USA enn i resten av verden. Prisene i Europa og Kina er tilnærmet identiske. Det er mange underliggende faktorer som tilsier at vi kunne få en korreksjon av stålprisene nå. Kina har stengt mange gamle og utrangerte verk, men det har ikke resultert i noen nedgang i verken kapasitet eller produksjon, heller tvert om. De nye verkene har bare økt produksjonen tilsvarende det som ble stengt, -og mer til», skrives det videre. Faktisk har Kina økt råjernsproduksjonen med utrolig 17prosent  fra 823 mt til 976 mt pr år. Dette er en økning som tilsvarer omtrent hele EUs produksjon i løpet av ett år. Kina har altså ikke noe stort behov for å øke eksporten utover dagens nivåer. I Europa er behovet også godt og svakt økende. I Norden har grovplateverket NLMK Dansteel stopp i produksjonen i ukene 36, 37 og 38 på grunn av installasjon av nytt anlegg for akselerert avkjøling. Dette medfører noe begrenset kapasitet utover høsten.

Et annet grovplateverk, Ilsenburg Grobblech i Tyskland har også produksjonsstopp på grunn av installasjon av ny herdelinje denne høsten. Samtidig fornyer Voestalpine i Østerrike en av masovnene sine, og har ingen emnesproduksjon til plateverkene (både coil og grovplater) sine før i oktober. Alle de nevnte stoppene er ekstraordinære produksjonsstopp utover de årlige vedlikeholdsstoppene. Det forventes derfor generelt økende priser og leveringstider på grovplater i Norge (og i Europa generelt) på grunn av dette.

Råmaterialer og skrap: Tyrkia er ofte temperaturmåleren i skrapmarkedet, og er det landet som har blitt rammet hardest av handelshindringer på stål. Det benyttes mye skrap og lite jernmalm i Tyrkia. Men selv om Tyrkia kjøper mye skrap og markedet er noe nervøst, ikke minst på grunn av den siste tidens valutauroligheter, ser det ikke ut til å påvirke skrapprisene negativt på verdensmarkedet. Skrap fra USA har normalt blitt eksportert til Kina, men etter den siste tids handelshindringer har dette stoppet helt opp. Også skrapmarkedet er i relativt god balanse, og ingen kollaps kan forventes. De andre råmaterialene som råjern (pig iron), metallurgisk kull (koks) og jernmalm er stabilt høyt priset.

Rustfritt stål: EU-kommisjonen har pr. 18. juli innført midlertidige importkvoter til EU for de neste 200 dager på rustfritt stål med, unntak av kvartoplater, fra land som Kina, India og Sør-Afrika m.m. Import utover den vedtatte kvoten, som er noe mindre enn snittet for 2017, vil tillegges ytterligere 25 prosent toll. Dette vil kunne føre til at det kjøpes mer rustfritt stål fra europeiske verk, slik at leveringstider kan bli lengre og prisen kan gå opp. Nikkelprisen har etter en lang opptur nådd toppen i juni på rundt 15 000 USD for så å falle tilbake med mot 13500 i juli og august. Dette gjenspeiler seg i legeringstillegget som har falt. Stille ferietider i Europa betyr en del vedlikehold hos verkene. Basisprisene har som forventet ikke endret seg nevneverdig siste tiden, og leveringssituasjonen er normal.

Aluminium: Etter at vi hadde en kraftig økning i noen korte uker i begynnelsen av april, for så å falle igjen i slutten av måneden, har råvarebørsen vært stabil den siste måneden. Produsentene av aluminium, både plate og profiler, har normale leveringstider. Den svake kronekursen spesielt mot USD er med på å holde prisene oppe.     

Norsk Ståls konklusjon er som følger: «Kortsiktig har innføringen av toll på stål til USA ført til en kraftig prisøkning for stålprodusentens kunder. Dette medfører store ulemper spesielt for de som er avhengig av eksport. En eventuell styrking av kronen vil bidra til å dempe prisøkningen i Norge».

 

Kilde: Markedsrapport fra Norsk Stål

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
138 hos Easee permitteres
Fortsatt nedgang i råstål-produksjonen
Hydro leverer aluminium med nær null karbonfotavtrykk
iTec utvider mot vest med oppkjøp
Rec Solar starter opp igjen
Norautron-sjefen: - Verst for de som blir berørt
Andre Nordiske Medier
PlastForum NO
Maskinregisteret
Tungt

Send til en kollega

0.112