23948sdkhjf

Varsel om pålegg til Aker BP

Petroleumstilsynet har varslet pålegg til Aker BP ASA om å innhente samtykke før selskapet starter innkvartering ved bruk av W2W-fartøy på Tambar.
Søknad om samtykke må leveres senest tre uker før planlagt oppstart av aktiviteten. Samtykket skal være innhentet innen aktiviteten igangsettes, heter det fra Petroleumstilsynet Ptil.

Aker BP pålegges å innhente samtykke fra Ptil før bruk av fartøy til innkvartering av arbeidstakere som skal utføre arbeid på innretningen Tambar.

Ptil krever en beskrivelse av fartøyets utforming og system for stabilitet og posisjonering, basert på rundskriv fra Sjøfartsdirektoratet.
Det må beskrives hvordan transportveier (gangbro og eventuelle kraner) mellom innretning og fartøy er utformet slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte.

Bakgrunn
Petroleumstilsynet har i en periode vært i dialog med Aker BP, hvor selskapet har redegjort for planer om bruk av et fartøy med bevegelseskompensert gangbro, såkalt «W2W (walk to work)-fartøy». Fartøyet skal innkvartere arbeidstakere som skal utføre arbeid på den normalt ubemannede innretningen Tambar.

Ptil mener at bruk av fartøy slik Aker BP beskriver, per i dag ligger utenfor regelverkets rammer.

Slik Ptil har fått presentert planene som foreligger, vil hovedaktiviteten til fartøyet være innkvartering, ikke transport. Flyttbare enheter som brukes til losji i petroleumsvirksomheten er å anse som innretning i petroleumslovens forstand.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.083