23948sdkhjf

Oljedirektoratets Ressursrapport 2017

De store gjenværende ressursene i funn og felt gjør det mulig å skape verdier for fellesskapet i mange tiår framover, viser Oljedirektoratets nye rapport.
Siden 1990 har de totale ressursene, inklusiv anslaget for uoppdagede ressurser, økt med over 40 prosent. Faktisk er det nå påvist mer ressurser enn vi forventet i 1990, og det er fortsatt mye igjen å finne. For å få ut alle verdiene, må næringen samarbeide om å utnytte infrastrukturen som finnes og ta tilgjengelig teknologi i bruk.

– I Norge har vi produsert olje og gass i snart 50 år og vi er fortsatt ikke halvveis. Det er funnet enorme mengder olje og gass på norsk sokkel som fortsatt venter på å bli produsert. Vi ønsker selskaper med evne og vilje til å ta i bruk ny kunnskap og avansert teknologi. Det vil gi lønnsom produksjon i mange tiår framover, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Ved årsskiftet var det 77 funn på norsk sokkel som nå blir vurdert bygd ut. De fleste ligger i Nordsjøen, og de største ligger i Barentshavet. Ressursene i disse funnene utgjør 700 millioner Sm3 o.e.

I tillegg kan nær 850 millioner Sm3 o.e. produseres gjennom tiltak for økt utvinning, like mye som den totale produksjonen fra Statfjord-feltet siden oppstarten i 1979. Dette forutsetter at selskapene tar investeringsbeslutninger for prosjekter som allerede er identifisert.

Oljedirektoratet har nå også kartlagt et teknisk potensial for betydelige mengder olje og gass. Gjennom å bruke avanserte metoder for økt utvinning (EOR), kan det utvinnes i størrelsesorden 320 – 860 millioner Sm3 olje.

Dessuten er det betydelige mengder olje og gass i tette reservoarer som kan utvinnes ved å ta i bruk ny teknologi.

– Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de «enkle fatene». Dette krever at vi opprettholder sterke fagmiljøer og utvikler og anvender ny teknologi, sier Sølvberg.

– Norsk sokkel har vært et laboratorium for testing av ny teknologi. Nå må vi bli ledende på å ta i bruk teknologiene som er utviklet. Vi har et sterkt offshore teknologimiljø i Norge. La oss sikre at det blir opprettholdt også i framtiden.

Sølvberg understreker at «Norsk petroleumsnæring trenger ambisiøse ingeniører og visjonære ledere som gjennom godt samarbeid mellom oljeselskap, leverandører og myndigheter kan opprettholde norske sokkels sterke posisjonen innen utvikling og bruk av ny og avansert offshoreteknologi.»

Ressursrapport for felt og funn 2017 publiseres for første gang utelukkende digitalt.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078