23948sdkhjf

Olje- og energidepartmentet får ansvaret for mineralforekomster på sokkelen

Den 1. april overtok Olje- og energidepartementet forvaltningsansvaret for undersøking og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen.
Dette bli vedtatt i statsråd 31. mars. Forvaltningsansvaret var varslet på forhånd.

Som fagdirektorat under Olje- og energidepartementet kommer også Oljedirektoratet til å få nye oppgaver som følge av at forvaltaransvaret ble overført.

Frem til nå har dette forvaltningsansvaret vært hos Nærings- og fiskeridepartementet. Årsaken til overføringen er at Olje- og energidepartementet har lang erfaring med regulering og forvaltning på kontinentalsokkelen.

Til nå har norske havområder i liten grad vært utforsket med sikte på mineralforekomster, og gjeldende lovverk er ikke utformet for slik aktivitet. Myndighetene arbeider derfor med utkast til en ny, moderne lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen. Denne ble sendt på offentlig høring i 10. mai.

– OD er en etat med mye kunnskap om geologien på sokkelen, så dette er en oppgave som passer godt for oss. Vi gleder oss til å ta fatt på denne jobben, sier letedirektør Sissel Eriksen.

OD har kartlagt petroleumspotensialet på norsk sokkel i mange år, og dette arbeidet har gitt en del kunnskap om andre ressurser:

– Gjennom arbeidet med å kartlegge sokkelens yttergrenser, og særlig kartleggingen av havområdene rundt Jan Mayen, har vi undersøkt og tatt prøver av mineraler på havbunnen. Dette har vi gjort samtidig som vi har hentet inn prøver for å kunne vurdere potensialet for å finne olje og gass, sier Eriksen.

Mineral på havbunnen som er økonomisk interessante ligger på store havdyp, fra 1500 til 3000 meter, og i områder der det ikke finnes olje eller gass.

Mineraler på havbunnen kan deles inn i to grupper: sulfidmineraler langs spredningsrygger og jern-manganskorper på bart fjell på havbunnen. Det er jernmanganskorpene OD har samlet inn noen av, og kjemiske analyser viser lovende resultater med tanke på «grønne mineraler», det vil si metaller som er viktige innen moderne kommunikasjonsteknologi og vindkraft.

– Selv om OD har kartlagt og tatt prøver, har vi så vidt pirket i overflaten. Vi har store oppgaver foran oss der vi må bruke geofysiske målinger og ta prøver av havbunnen med fjernstyrte undervannfartøy (ROV, remotely operatet vehicle),» sier letedirektøren.

OD har tidligere hatt et godt samarbeid med Universitetet i Bergen med bruk av denne teknologien.

– Ellers er jo dette helt nytt for oss – nå må vi skaffe oss en oversikt over hva den nye oppgaven betyr og hvordan den kan tilpasses ODs organisasjon, sier Eriksen til slutt.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.282