23948sdkhjf

Samferdselsministeren åpner "nye" Oslofjorden

11. mai er det offisiell nyåpning av innseilingen til Oslo, som har blitt dypere og fått nye sjømerker. Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som får gleden av å klippe snoren ved Kavringen og erklære den fornyede skipsleia åpnet.
Oslo har Norges mest trafikkerte gods- og passasjerhavn. I tillegg har indre Oslofjord høy tetthet av fritidsbåter. Med en tryggere sjøvei som mål har derfor Kystverket siden høsten 2015 utdypet og merket om skipsleia fra Drøbak til Oslo. Nå er prosjektet fullført og blir markert med et åpningsarrangement torsdag 11. mai.

Økt sjøsikkerhet – redusert risiko
– Den viktigste effekten av prosjektet er økt sjøsikkerhet. Oslo har fått en tryggere innseiling, der den nye merkingen gir en enklere og mer intuitiv navigering. Prosjektet reduserer risikoen for ulykker som kan sette både helse og miljø i fare, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Utbedringen av innseilingen til Oslo har vært et todelt prosjekt. Del én, utdypningsprosjektet, ble fullført våren 2016. Da ble 24 små grunner fra Drøbak til indre Oslofjord fjernet, og dybden i hovedfartsåra økt fra 11 til 14 meter. Utdypingen medførte at merkingen av seilingsledene også måtte endres og oppdateres. Del to, merkeprosjektet, startet høsten 2016 og er fullført denne våren. Totalt har hele prosjektet, med utdyping og nymerking, kostet nesten 200 millioner kroner.

– De tidligere sjømerkene i Oslofjorden ble etablert etter behov i forskjellige tidsepoker, og var av høyst varierende virkningsgrad, kvalitet og tilstand. Nå har vi fått en merking der alle navigasjonsinstallasjoner er tilpasset og del av en helhet, forklarer ansvarlig for merkeprosjektet Steinar Hansen i Kystverket.

Nye sjømerker med solceller
Alle sjømerkene på strekningen er nå utstyrt med solceller og dermed selvforsynte med strøm. De er altså ikke lenger avhengige av landstrøm, med den risikoen det innebar ved strømbrudd. I tillegg til økt driftssikkerhet på sjømerkene blir det også lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

– Den nye merkingen følger internasjonal standard og gjør at brukerterskelen er senket – man trenger ikke være spesialist for å kunne navigere trygt etter sjømerkene. Med to farledsløp er det dessuten lagt til rette for en bedre trafikkseparering av store fartøy. Før prosjektet måtte de største laste- og cruiseskipene over i motsatt skipslei for å styre unna grunner. Dette kunne skape farlige situasjoner, sier Steinar Hansen.

Stort og komplekst merkeprosjekt
Merkeprosjektet har vært det største av sitt slag i Kystverket i moderne tid, med ombygging og fornying av samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen fra Drøbak til Oslo sentrum.

– Å gjennomføre et så stort og komplekst prosjekt, i et område der sjøtrafikken surrer og går rundt en hele tiden, har vært utfordrende. All honnør til de sjøfarende som i denne perioden har måttet navigere seg gjennom en haug av kartrettelser og endringer, sier Hansen, som også retter en takk til Kartverket, som har sett viktigheten av å prioritere å få registrert nye kartdata så fort som mulig.

Båtfolket må oppdatere kartene sine
Til sammen er det gjort hele 146 endringer fra den tidligere sjømerkingen.

– Med andre ord; denne sommeren er en helt ny merking av innseilingen på plass. Det innebærer endringer for samtlige navigasjonsinstallasjoner på strekningen Oskarsborg–Oslo. En slik endring vil være en navigasjonsmessig utfordring. Ikke bare for nyttetrafikken, men også for fritidsbåtflåten. Vi kan derfor ikke få understreket sterkt nok viktigheten av at alle, både store og små fartøyer, sørger for å til enhver tid ha oppdaterte kart, sier Hansen.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125