23948sdkhjf

Internasjonalt dataforum møtes hos OD

Oljedirektoratet er vertskap for en internasjonal konferanse om lagring og bruk av petroleumsdata fra 6. til 8. juni. Interesserte har fortsatt tid til å melde seg på.
Siden 1996 har forvaltere av nasjonale olje- og gassressurser møttes for å utveksle erfaringer og drøfte felles utfordringer. I år er det tredje gang de samles hos OD, på NDR 2017.

NDR står for National Data Repositories, og var i begynnelsen en arena for land rundt Nordsjøen. Siden har forumet blitt verdensomspennende, og er en møteplass for myndigheter, oljeselskap og leverandører av tjenester og utstyr. Blant de over 30 deltakerlandene er flere med i Utenriksdepartementets program Olje for utvikling (OfU), der norske myndigheter bistår samarbeidsland med å bygge opp deres nasjonale forvalting av olje- og gassressursene.

– Myndigheter trenger data for å kunne arrangere konsesjonsrunder, sier Eric Toogood i OD. Han sitter i styringskomiteen for NDR 2017, og er prosjektleder i Diskos NDR, datalageret for lete- og utvinningsinformasjon fra norsk sokkel.

– Internasjonale selskaper ønsker mest mulig lik rapportering i landene de opererer i. Og myndigheter bør være mest mulig samkjørte med hensyn til hvilke krav de stiller til data og informasjon, sier han, og legger til at myndigheter – på vegne av nasjonen – må ha et langsiktig perspektiv på lagring av petroleumsdata.

NDR-møtene – som sist fant sted for tre år siden i Aserbajdsjan – følges opp i arbeidsgrupper innen tema som standardisering, rapportering, regelverk, kvalitetskontroll og tekniske løsninger. Deltakerne er gjerne fagfolk fra ulike fagområder som jobber med dataforvaltning til daglig.

– Formålet med møtene er samarbeid og erfaringsoverføring, sier Toogood.

– Andre land ser til Oljedirektoratet og Norge for å lære av oss. Men vi har felles interesser i å lære av hverandre, og diskutere oss fram til løsninger og tiltak.

Oljedirektør Bente Nyland er hovedtaler på konferansen, hvor også de enkelte landene skal presentere seg.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.145