23948sdkhjf

Tildeling til Sverdrup fase to

Partnerskapet i Johan Sverdrup har nå besluttet videreføring (DG2) av fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen og tildeler FEED-kontrakter til Aker Solutions, Kværner og Siemens.
Første fase av Johan Sverdrup er under utbygging med planlagt produksjonsstart sent i 2019. Partnerskapet jobber nå videre med å modne fase 2 frem til investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.

– Når vi jobber med Johan Sverdrup må vi tenke i et generasjonsperspektiv. Sammen med partnere og myndigheter har vi nå en plan for fase 2 som maksimerer verdiene for samfunnet, industrien og rettighetshaverne, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

– Leverandørene i Johan Sverdrup-utbyggingen har demonstrert vilje og evne til å utvikle gode løsninger sammen med oss. Bidragene har vært helt sentrale for de forbedringene vi har oppnådd så langt. Det er gledelig å se at dette er en trend som videreføres i de tildelte FEED-kontraktene. Og vi ser at norske leverandører er konkurransedyktig i et internasjonalt marked, sier Digre.

Statoil har gjennomført flere forbedringsprogram for fase 2 i Johan Sverdrup-utbyggingen. Investeringsestimatet for fase 2 er nå mellom 40 – 55 milliarder kroner (nominelle kroner, fast vekslingskurs ekskludert IOR) noe som utgjør en halvering siden plan for utbygging og drift ble levert for fase 1 av Johan Sverdrup.

– Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2 har styrket lønnsomheten. Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet og med en ambisjon for en utvinningsgrad i verdensklasse på 70 prosent sier Digre.

Partnerskapet har også besluttet utbyggingskonsept for Johan Sverdrup. Første fase av utbyggingen etablerer et feltsenter bestående av fire plattformer på feltet. Fase 2 bygger på denne infrastrukturen og inkluderer ytterligere en prosessplattform til feltsenteret. Dette vil samlet sett gi en prosesskapasitet på 660 000 fat olje per dag.

Følgende FEED-kontrakter tildeles i tilknytning til beslutning om videreføring som nå er tatt:
- Prosessplattform, Aker Solutions
- Stålunderstell, Kværner
- Kraftforsyning fra land, Siemens

Fase 2 inkluderer også utbygging av satellittområdene Avaldsnes (øst), Kvitsøy (sør) og Geitungen (nord) som skal fases inn for prosessering og eksport på feltsenteret.

Det er planlagt boring av 28 nye brønner i forbindelse med fase 2-utbyggingen.

Fase 2-konseptet omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land for Utsirahøyden innen 2022.

Modning og planleggingen av fase 2 i parallell med utbyggingen av fase 1 skal sikre en helhetlig fullfeltløsning og kostnadseffektiv oppkobling når fase 1 er i drift. Johan Sverdrup-feltet har en beregnet levetid på 50 år, og vil skape store verdier for samfunnet og partnerne.

FAKTA OM JOHAN SVERDRUP
Fase 1
- Omfatter utbygging av fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø).
- Under utbygging. Rundt 40 % av utbyggingen fullført
- Over 60 milliarder kroner tildelt i kontrakter. Over 70 % leverandører med norsk fakturaadresse.
- Investeringsestimat: 97 milliarder kroner
- Break-even fase 1: Under 20 dollar per fat.
- Produksjonsoppstart sent 2019

Fase 2
- Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen samt kraft fra land til Utsirahøyden 2022.
- Passert beslutning om videreføring DG2.
- Investeringsbeslutning (DG3) og innlevering av plan for utbygging og drift: Andre halvår 2018.
- Investeringsestimat: 40 – 55 milliarder kroner
- Break-even: Under 30 dollar per fat
- Produksjonsoppstart 2022

Full felt (Fase 1 + Fase 2)
- Omfatter både fase 1 og fase 2 utbygging Johan Sverdrup.
- Ressursanslag: 2,0 – 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter
- Break Even: under 25 dollar fatet.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125