23948sdkhjf

Varsel om pålegg etter gransking av gasslekkasje på Mongstad

Ptil har gjennomført gransking av gasslekkasjen på Mongstad-anlegget 25. oktober 2016. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket, og vi har gitt operatørselskapet Statoil varsel om pålegg.
Den 25. oktober 2016 oppsto det en lekkasje av hydrogenrik gass i forbindelse med arbeid på et bensinanlegg på Mongstad-anlegget. Gasslekkasjen oppsto da en operatør, etter at det var registrert gass i området, forsøkte å operere en ventil. Da operatøren vred på ventilen, knakk rørstussen med ventil av, slik at gassen fikk fritt utløp. Årsaken var at korrosjon under isolasjon (KUI) hadde ført til at røret var gjennomrustet.

Nødavstenging og manuell trykkavlastning ble satt i verk, og personell evakuerte anlegget.

Korrosjon under isolasjon
Korrosjon under isolasjon (KUI) er et kjent problem på Mongstad. I 2012 var det også en alvorlig hendelse på Mongstad som skyldtes KUI, den gangen en damplekkasje. Hendelsen ble gransket av både Statoil og oss. Det har vært andre mindre alvorlige lekkasjer i mellomtiden.

Potensial
Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv.

Avvik
Granskingen vår har identifisert flere alvorlige brudd på regelverket:

– Anlegget var ikke blitt forsvarlig vedlikeholdt
– Mangelfull risikovurdering før oppstart av aktivitet

På bakgrunn av funnene som er gjort i granskingen har Ptil gitt Statoil følgende varsel om pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. teknisk og operasjonell forskrift §58 om vedlikehold, pålegger vi Statoil å etablere robuste planer for overflateprogrammet på anlegget med hensyn til ressurser og tidsbruk. Planene skal sikre at anlegget på Mongstad blir forsvarlig vedlikeholdt, jf. rapportens kapittel 7.1.1.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. teknisk og operasjonell forskrift §55 om planlegging, pålegger vi Statoil å etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 7.1.2.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 28.4.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedlagt granskingsrapport inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for varselet om pålegg. Vi har bedt Statoil om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om Statoils vurdering av disse.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.097