23948sdkhjf

Bør flytte sammen

Foreslått samlokalisering av Marin Klynge og Akvariet i Bergen til Dokken.
Et prosjekt av Asplan Viak, MAD arkitektur, OBOS og EGD Property presenteres på frokostseminar for DNB torsdag 09.03.2017. De marine aktørene i Bergen skal samle seg i det som er omtalt som Marin Klynge. Akvariet i Bergen kan og bør samlokaliseres med den marine klyngen i et nytt og enestående prosjekt.

Statsbygg har ferdigstilt Konseptvalgutredningen (KVU) «Lokalisering marine forsknings- og utviklingsvirksomheter i Bergen». Her står fordelene av å samlokalisere Akvariet og Marin Klynge beskrevet. Akvariet i Bergen ligger i dag ved siden av Havforskningsinstituttet (HI) og de deler blant annet vannrenseanlegg. Slike anlegg er kostbare, priset til flere hundre millioner. HI skal flytte inn i den nye marine klyngen, og nytt vannrenseanlegg må derfor bygges.

Samtidig har Akvariet i Bergen signalisert (aktualisert gjennom en Statsbygg rapport) at Akvariet kun har mellom 10 og 15 år igjen i dagens lokaler. Etter dette står de igjen med tre valg:

1. Stenge dørene for godt
2. Ruste opp dagens akvarium og vannrenseanlegg (da må alle dyrene overføres til midlertidige akvarier andre steder)
3. Flytte inn i nytt akvarium

Bergens nye kraftsenter må legges til Dokken
KVU for Marin Klynge har enda ikke konkludert hvilken tomt som skal nyttes til den kommende samlokaliseringen. Selv om KVUen synliggjør de positive aspektene av å også flytte Akvariet til Marin Klynge, har dette ikke vært del av prosessen med tomtesøk. Vi tror en slik samlokalisering ville kunne skape et nytt kraftsenter i Bergen, en destinasjon av internasjonal målestokk, heter det i pressemeldingen fra Asplan Viak.

«EGD og OBOS har ingen eierinteresser på Dokken, men ønsker å spille en rolle i byutviklingen gjennom attraktiv fortetting og bybygging. Kan vi lokalisere Marin Klynge og Akvariet på Dokken vil dette kunne være en motor på lik linje med Operaen i Bjørvika for utviklingen av fremtidens Bergen. Dersom kommune, private aktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen», sier Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property, og Jorunn Nerheim, regiondirektør i OBOS.

– En drøm for Akvariet Bergen
Prosjektet «Visjon Dokken» viste for et år tilbake hvilke byutviklingsmuligheter som ligger i Bergen Havns arealer på Dokken. Visjonen omhandlet også hvordan man gradvis kan transformere Bergen Havn til bærekraftig by, gjennom ulike gjennomføringsmodeller og etappevis flytting av Bergen havn. Dette prosjektet viser hvordan Marin Klynge og Akvariet kan få plass på Dokken/Jekteviken. Her kan den nye Marine Klyngen koples mot en fremtidig Bybanelinje, en vil få kaiplass for forskningsskipene og Akvariet vil kunne skape et miljø som også tar i bruk fjordområdene rundt seg.

– Vi må gå bort fra å tenke byutvikling som seriekoplet arkitektur. Vi har skapt en visjon for Marin Klynge og Akvariet i Bergen med fokus på byrommet. I stedet for å jage etter «signalbygg» tror jeg vi skal tørre å diskutere «signalbyrom» og «signalinnhold». La funksjonene og livet inne og mellom byggene bli det vi viser frem, sier Fredrik Barth, sivilarkitekt og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak og prosjektleder for visjonen.

– Dette er en utrolig spennende skisse, og tanke om et signal byrom og en nærhet til Marin Klynge på denne måten ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen. En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til, sier Geir Olav Melingen, Direktør for Akvariet i Bergen.

Skissene viser:
Flotte bygg og god arkitektur, med åpneførsteetasjer for å lage god by.

Et større fokus på signalbyrom enn ulike signalbygg. Det er en viktig forskjell.

På denne måten kan det være programmet, innholdet, forskningen og akvariet som er destinasjonen. Vi skaper et marint miljø – ikke bare marin arkitektur.

Vi har vist muligheter for samling og rensing av regnvann. Et byrom med muligheter for små amfibier og bløtdyr (til glede for barn, og som en historisk referanse til G.O. Sars forskning)

Hele plassrommet er formet ut fra barns premisser, vannlek, rompetrolljakt, og innsyn til akvariet mm

Bybane, båt, G.O. Sars forskningsskip, visningsarealer for oppdrett, restaurant med fasade ut mot plassen, åpent forskningssenter for barn, akvarieparken på taket av det nye akvariebygget og mye mer.

Bergens egen røde vannlilje (Nøkkerose (Nymphia alba)) Kåret til Europas vakreste ville vekst da de fant den for 150 år siden (og kan sees i botanisk hage i Bergen), og en helnorsk, helvestlandsk flora i regnbeddene på plassen. Konseptet kopler flora og fauna, forskning og formidling på en helt ny måte.

Prosjektet skaper et enestående byrom, med Akvariet og Marin Klynge/havets hus som vegger, samt Bybanen og havet som vegger i kortendene. En slik oppbygging vil skape et miljø ingen har sett maken til, og prosjektet vil bli helt unikt i internasjonal sammenheng. Dette fortjener byen vår!
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078