23948sdkhjf

Ytre Namdal er på vei mot 3-dimensjonale arealplaner

Næring i Ytre Namdal IKS får 500.000 kroner i støtte til et forskningsprosjekt som kan gjøre Ytre Namdal til en foregangsregion for effektiv og bærekraftig bruk av kystsonen. Målet er 3-dimensjonale arealplaner på sjø.
Det er Regionalt forskningsfond Midt-Norge som har godkjent prosjektsøknaden fra det regionale næringsselskapet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN). Forskningsprosjektet har som mål å finne fram til smartere og mer effektiv bruk av de verdifulle sjøarealene på kysten.

Smartere bruk av sjøarealer
Daglig leder i Næring i Ytre Namdal IKS, Rögnvaldur Gudmundsson, forklarer bakgrunnen for forskningsprosjektet slik:

– Ytre Namdal er Nord-Trøndelags viktigste sjømatregion, og sjømat er den viktigste motoren for verdiskapning og sysselsetting i vår region. Sjømatnæringen er så langt dominert av lakseoppdrett, men Strategisk næringsplan for Ytre Namdal har som mål å bli ledende i Norge på andre arter enn laks også. Kysten har imidlertid mange brukere med ulike interesser, samtidig som veksten i sjømatproduksjonen er avhengig av tilgang til havrommet.

Mens matproduksjonsarealer på land er todimensjonale, åpner vannsøylen for produksjon av mat og bioressurser i flere lag. Så langt finnes det få norske eksempler på sambruk av havrommet.

3-dimensjonal arealplan
Gjennom forskningsprosjektet ønsker NYN å utvikle ny kunnskap om hvordan vannsøylen kan utvikles som forvaltningsområde med ulike bruksområder.

– Så langt har ingen kommuner tatt i bruk 3-dimensjonale arealplaner. På bakgrunn av flere års tett samarbeid mellom næringsliv og det offentlige, har Ytre Namdal kunnskapen og samarbeidsviljen som trengs til å bli de første i landet som tar dette i bruk. Det vil i så fall ha overføringsverdi til andre regioner med de samme naturgitte forutsetninger, sier Gudmundsson.

I prosjektet samarbeider NYN med Val FoU, Møreforskning Ålesund, MSD Animal Health Norge, SinkabergHansen og Ove Morten Hagen. Kvalifiseringsprosjektet skal først og fremst frambringe kunnskap om sambruk av oppdrettslokaliteter mellom laks, alger og teinefiske. Ikke minst er det behov for å dokumentere hvorvidt krav til mattrygghet og miljø kan ivaretas ved slik sambruk.

– Kvalifiseringsprosjektet vi gi oss et konkret og utprøvd metodegrunnlag til å gå videre med et hovedprosjekt der 3-dimensjonal bruk av havrommet testes ut i praksis i en eller flere pilotkommuner, mener Gudmundsson.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094