23948sdkhjf

24 milliarder i ny eksport i andre tertial, men oljesektoren tynger

Økt etterspørsel etter garantier fra GIEK fra fastlandsindustrien.
Garantiinstituttet for eksportkreditts (GIEKs) garantier bidro til at norske bedrifter sikret eksportkontrakter for 24 milliarder kroner i andre tertial. Det er økt etterspørsel etter garantier fra fastlandsindustrien, men fortsatt en vanskelig situasjon for bedrifter som leverer til petroleumssektoren. Det melder GIEK.

- Olje- og gassnæringen er fremdeles i en vanskelig markedsituasjon. Leverandørene eksporterer mindre og gjennomgår nedbemanning og omstilling. GIEK skal være en løsningsorientert og profesjonell part for lånedebitorer som har behov for endringer i betingelser, sier adm. dir. Wenche Nistad.

Svekket kronekurs har økt den internasjonale konkurransekraften til fastlandsnæringene. Etterspørselen etter garantier er økende fra eksportører innen fornybar energi, akvakultur og andre fastlandsnæringer.

- Vi er glad for å se at flere næringer kan dra nytte av svekket kronekurs og vår eksport-finansiering. GIEK samarbeider med Eksportkreditt Norge, lokale banker, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge for å gjøre våre løsninger for eksportfinansiering bedre kjent blant bedrifter i hele landet, sier adm. dir. Wenche Nistad.

Samlet garantiansvaret var ved utgangen av andre tertial på 101,4 milliarder kroner, en økning på 8,5 milliarder kroner fra første tertial. Det ble innvilget 42 nye garantier for 7,6 milliarder kroner og gitt 48 nye tilbud om garanti for 6 milliarder kroner. Hoveddelen av garantiene er stilt i dollar og garantienes verdi i kroner har økt når kronen har falt mot dollaren.

Med tett oppfølging av eksisterende garantier, en stor søknadsbunke samt omfattende utadrettet aktivitet, mener styret at GIEK har lagt bak seg et tertial i tråd med virksomhetens mandat og samfunnsoppdrag, i følge tertialrapporten.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109