23948sdkhjf

Bergen Group varsler voldgifts-sak mot Fred. Olsen Energy

Kravet er på cirka 190 millioner kroner grunnet manglende oppgjør av sluttregningen fra riggprosjektet Borgland Dolphin.
- Bergen Group Hanøytangen opplever en anstrengt likviditetssituasjon grunnet manglende oppgjør av sluttregningen fra riggprosjektet Borgland Dolphin avsluttet i 1. kvartal 2015. Som følge av dette blir prosess mot riggeier innledet for voldgiftsretten. Kravet er på ca. 190 millioner kroner, og tvisten vil bli behandlet i 2. kvartal 2016. Det opplyser Bergen Group i dag i sin delårsrapport for 2. kvartal 2015.

Tidligere på måneden ble Bergen Group Hanøytangen begjært konkurs av RadøyGruppen, som er en av flere underleverandører, som enda ikke har fått betalt av Bergen Group Hanøytangen i forbindelse med klassingen av Borgland Dolphin på Hanøytangen.

Øyvind Risnes, konserndirektør for organisasjon og samfunnskontakt i Bergen Group ASA og styremedlem i Bergen Group Hanøytangen sa tidligere på måneden til Maritime.no at Bergen Group er i stand til å betale sine underleverandører, når de selv får betalt sluttoppgjøret fra eieren av Borgland Dolphin - Fred. Olsen Energy.

Ikke tilfredsstillende lønnsomhet
Bergen Group skriver videre i sin delårsrapport at lønnsomheten i selskapet ikke har vært tilfredsstillende i 1. halvår. Det skyldes hovedsakelig et svekket marked inn mot olje og gass, en midlertidig lavere aktivitet inn mot Forsvaret samt svake resultater i Bergen Group Skarveland AS.

Etter salget av Bergen Group ASAs eiendommer og virksomhet på Hanøytangen 19. mai 2015, er konsernets gjenværende operasjonelle aktivitet knyttet til Services-segmentet som består av Bergen Group Services AS og Bergen Group Skarveland AS.

Bergen Groups videreførte virksomhet hadde i 2. kvartal 2015 en omsetning på 46 millioner kroner etter konserninterne elimineringer og et negativt driftsresultat før avskrivninger på 8 millioner kroner.

I 1. halvår 2015 hadde den videreførte virksomheten en samlet omsetning på totalt 116 millioner kroner og et negativt resultat før av- og nedskrivninger på 6 millioner kroner.

Bergen Groups videreførte virksomhet hadde en ordrereserve per 30. juni på totalt 178 millioner kroner. Dette vurderes som en god plattform for å videreutvikle og forsterke en lønnsom drift.


Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078