23948sdkhjf

Lønner seg å elektrifisere syv av ti ferger

En fersk studie avdekker at det vil være lønnsomt å skifte ut 70 prosent av norske ferger til enten batteri- eller hybriddrift.
Av de totalt 180 fergene som krysser norske fjorder, vil det lønne seg å skifte ut 84 av fergene til batteridrift og 43 ferger til hybrid drift. Det tilsvarer over 70 prosent av den norske fergeflåten. Det er hovedkonklusjonen i en fersk studie som Siemens har utført i samarbeid med Bellona.

Studien har tatt utgangspunkt i erfaringene fra den elektriske fergen ”Ampere”, som har benyttet de elektriske løsningene fra Siemens. Det er driftserfaringene fra verdens første batteriferge som har gjort det mulig å gi svar på hvor mange ferger i Norge det kan lønne seg å skifte til batteri drift.

”Ampere” har siden den kom idrift i vinter, tilbakelagt en strekning tilsvarende halvveis rundt jorden ved ekvator. Teknologien fungerer, det er bare å ta den i bruk, konkluderer Siemens i en pressemelding.

- ”Ampere” har gitt oss unik kunnskap om lønnsomhet for batteriferger. Sammenligner vi denne driftsprofilen med øvrige fergestrekninger i Norge, ser vi at elektrisk drift knuser dieselferger på lønnsomhet for syv av ti ferger. At så mange fergestrekninger allerede viser seg egnet for elektrifisering er svært positivt. Derfor bør vi sette oss høye mål om raskt å få på plass de neste batterifergene i Norge, sier Odd Moen som er leder for marinedivisjonen i Siemens.

Korte turer favoriserer batteridrift
Beregninger viser at en utskiftning av 84 ferger til batteridrift, vil kreve ekstra investeringer på 3,5 milliarder kroner blant annet som følge av styrket elektrisk infrastruktur, ladeløsninger og aluminiumsskrog på fergene. Besparelsespotensialet er imidlertid stort. Hvert år vil disse fergene ha redusert sine driftskostnader med 700 millioner kroner. Det betyr at ekstrakostnaden knyttet til elektrifisering er tilbakebetalt på kun fem år. I kostnadsberegningene er det tatt hensyn til hva som finnes av dagens teknologi og løsninger.

- Fergestrekninger som har en overfartstid på mindre enn 35 minutter og minst 20 turer per døgn, har en driftsprofil som gjør at batteridrift er lønnsomt. I Norge er det 84 ferger på 61 ulike fergestrekninger som har en slik driftsprofil, sier Moen.

Stor miljøeffekt
I tillegg viser studien at en overgang til batteri- eller hybrid-drift på norske ferger, vil gi store miljømessige gevinster. Reduksjon i CO2 utslipp er beregnet til 300.000 tonn. Det tilsvarer ni prosent av de totale utslippene til innenriks sjøfart. Hvis en i tillegg utfører de lengste fergestrekningene som plug-in hybrid, så vil miljøbesparelsene bli betydelig større.

Norges klimamål er å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990, og Stortinget vedtok i vinter i sin mer konkrete plan for å nå dette målet at norsk fergetransport skal bli 100 prosent basert på null- eller lavutslippsferger innen 2025.

- For å nå dette målet må omstillingen starte nå. I disse dager går det ut 10 nye anbud på fergestrekninger med totalt 22 ferger. Av disse kan 20 elektrifiseres med batteridrift. Teknologien finnes, det er økonomisk lønnsomt og Norge har satt klare mål. Da er det ikke noe alternativ å fortsette med miljøfiendtlige dieselferger, sier Frederic Hauge, daglig leder i Bellona.

Mulighetsstudien ble lansert fredag på et eget arrangement i forbindelse med Arendalsuka.

Hovedfunn i fra rapporten:
Ferger aktuelle for elektrifisering:
• Av totalt 180 ferger passer 84 ferger på 61 ulike fergestrekninger for batteridrift
• 43 ferger på 32 fergestrekninger passer for hybridferger, som drives i kombinasjon av batterier og diesel eller gasselektriske fremdriftsanlegg

Miljøbesparelser ved utskifting av alle aktuelle ferger:
• 300.000 tonn CO2
• 100.000 tonn diesel
• 8.000 tonn NOx

Økonomiske konsekvenser ved utskiftning av 84 ferger til batteridrift:
• Merinvestering på totalt 3,5 milliarder kroner i blant annet elektrisk infrastruktur og aluminiumsskrog
• Innsparing på 700 millioner årlig

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109