23948sdkhjf

Kritikk av Statoils STEP-program

Petroleumstilsynet påpeker avvik i utviklings- og beslutningsprosessen.
Petroleumstilsynet førte i perioden september til desember 2014 tilsyn med forbedringsaktiviteter i Statoil og hvordan selskapet har lagt til rette for arbeidstakermedvirkning.

Tilsynet oppsummerer 7. januar i et brev til Statoil at oljeselskapets involvering av arbeidstakerne ikke har vært i henhold til regelverkets krav om arbeidstakermedvirkning.

Avviket begrunnes ut fra følgende forhold:

- Step ble utviklet og besluttet uten at arbeidstakernes tillitsvalgte var med i beslutningsprosessen.

- Vernetjenesten er ikke representert i det etablerte samarbeidsorganet.

- Arbeidstakerne uttrykker usikkerhet med hensyn til egen og selskapets kompetanse og kunnskap til å vurdere materialet de har fått til behandling.

- Arbeidstakerne opplever at sakspapirene ikke gir nok informasjon. I møter hvor STEP er tema er det i stor grad blitt lagt fram lysark, som ikke gir tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon om de forhold som skal informeres om og diskuteres.

- Arbeidstakerne opplever at de får for lite tid til å sette seg inn i materialet, få bistand og få drøftet det på forsvarlig måte i egen organisasjon.

Petroleumstilsynet har bedt Statoil om tilbakemelding på hvordan avviket vil bli håndtert.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14