23948sdkhjf

Bygger Nordens mest klimasmarte biogassfabrikk

Goodtech har startet prosjekteringen av «Den Magiske Fabrikken» som skal omdanne store mengder matavfall og husdyrgjødsel til biogass og biogjødsel. Anlegget er et samarbeidsprosjekt i Grenland og Vestfold som vil gi store miljø- og klimagevinster for regionen.
Goodtechs leveranse omfatter alt fra prosjektering og leveranse av prosessutstyr, maskiner og instrumentering til elektroinstallasjon og automatisering. Kontraktsverdien er cirka 40 millioner kroner.

- Dette blir Nordens mest klimaeffektive biogassanlegg, det vil si det som gir mest netto redusert klimautslipp per tonn matavfall, sier Stefan Sundman, markedssjef i Goodtech. Varmepumper gjenvinner all energi i oppvarmingen slik at det ikke behøves tilførsel av ekstern energi.

Kommunalt samarbeid
Bestiller av anlegget er Greve Biogass, et kommunalt eid selskap som har som formål å sikre kostnadseffektiv og miljøeffektiv behandling av matavfallet i regionen. Alt kildesortert matavfall fra husholdningene i Vestfold og Grenland skal gjenvinnes og omdannes til biogass i anlegget, i tillegg til store mengder husdyrgjødsel. Samtidig er det lagt til rette for at mye næringsavfall skal kunne tas inn til anlegget

- Det å erstatte fossile drivstoff til transport er en viktig del av prosjektet, forteller Andreas Gillund, daglig leder i Greve Biogass. Biogass er i dag det mest klimavennlige alternativet sammenlignet med andre drivstoff, så det å få busser, renovasjonsbiler og andre kjøretøy over på biogass vil være et klimamessig løft av stor betydning.

Allerede høsten 2015 vil renovasjonsbilene i Vestfold gå over til biogass. Bussene vil komme etter i 2016, og flere kommuner i området planlegger overgang til bruk av biogass på sine tjenestebiler.

Reduserer klimagassutslippene fra landbruket
Landbruket står for 8-9 % av klimagassutslippene i Norge, hovedsakelig knyttet til drift av jord og husdyrhold. Samarbeid om biogassproduksjon kan redusere utslippene betydelig.

Greve Biogass har inngått avtaler med landbruket om mottak og bruk av bioresten som biogjødsel - og dermed etablert et sluttet kretsløp. Næringsstoff i mat går tilbake til jorden som gjødsel, og gir ny produksjon av mat. I tillegg skal anlegget benytte tyntflytende husdyrgjødsel som erstatning for prosessvann.

- Vann er ikke en mangelvare i Norge, men ellers i verden er det problemer med for lite vann. Vi ønsker å gå foran ved å vise en ny måte å tenke på, avslutter Gillund.

Nasjonalt pilotanlegg
Myndighetene i Norge arbeider med å fremme en nasjonal biogass-strategi. I denne sammenhengen er biogassanlegget i Tønsberg foreslått som et nasjonalt pilotanlegg for industrielle biogassanlegg som benytter mye husdyrgjødsel.

Anlegget blir det første av sitt slag i Norge med produksjon av biogass som erstatning for fossilt drivstoff, og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel. Anlegget har en ideell plassering med tanke på nærhet til landbruket og tilgang til gassledning som kan kobles direkte på anlegget.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078