23948sdkhjf

Alstom og Alcoas nye pilotanlegg kan bli klima-forbilde for norsk og internasjonal industri

Et pilotanlegg for rensing av avgasser og gjenvinning av spillvarme ble i dag åpnet av olje- og energiminister Tord Lien ved Alcoa Mosjøen.
AHEX-teknologien som er brukt i anlegget, er utviklet over 10 år i samarbeid mellom Alstom og Alcoa, med betydelig støtte fra Enova.

- For oss er dette miljøteknologiprosjektet et kinderegg. Det er betydelige oppsider på miljøsiden, og i tillegg kan vi spare kostnader og redusere vårt totale kraftforbruk, sier Kai-Rune Heggland, country manager Alcoa Norway

Teknologien som brukes i anlegget er utviklet av det globale industrikonsernet Alstom, og testet på anlegget til en av verdens største aluminiumsprodusenter, Alcoa, med støtte fra Enova på 7,1 millioner. Teknologien muliggjør flere ting på en gang; den både renser avgasser fra Alcoas anodebakeri, den gjenvinner spillvarme og omformer den til energi og den reduserer energiforbruket til Alcoa.

Grønn innovasjon
I produksjonen av anoder til aluminiumsproduksjonen, dannes det avgasser. Det har tidligere ikke vært mulig å utnytte spillvarmen fra avgassene. Alstom har imidlertid utviklet varmevekslere (HEX’er) som gjør at avgassene nå kan utnyttes – ikke bare til varmeformål, men også til produksjon av elektrisk kraft, som igjen kan føres tilbake i Alcoas interne nett og brukes i anodeproduksjonen.

- For oss i Alstom er det veldig positivt og helt avgjørende å kunne samarbeide med aktører som Alcoa og Enova for å kunne utvikle og teste ledende teknologi, sier Eric Staurset, Country President Alstom Norge

Ny miljøteknologi med potensial for betydelig klimagevinst
Satsingen på utvikling av miljøteknologi kan med fordel intensiveres. Teknologien i dette prosjektet er et eksempel på dette; den har stor overføringsverdi og kan på sikt bidra til et mer effektivt og renere energiforbruk, og til reduksjon av både nasjonale og globale klimautslipp. Totalt skaper norsk industri flere TWh spillvarme som potensielt kan gjenvinnes. Gjennom teknologien som er implementert ved Alcoa Mosjøen kan det i fremtiden bli mulig å utnytte en betydelig større del av spillvarmen til kraftproduksjon og til varmeformål.

Flere kan tjene på å samarbeide bredt
Enova har vært en viktig støttespiller i prosjektet fra oppstarten, og har gjenvinning av spillvarme som en av sine viktigste satsinger. Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, er veldig fornøyd med samarbeidet:

- Dette er et eksempel på de verdiene som kan skapes når kunder, leverandører og virkemiddelapparatet går sammen. Vi håper flere selskap lar seg inspirere av Alstom og Alcoa– det kan de tjene på.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093