23948sdkhjf

Anbefaler gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden

Nærings- og fiskeri-departementet mener at reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden.
Nærings- og fiskeridepartementet sendte torsdag en ny uttalelse til Kommunal- og moderniserings-departementet i plansaken for utvinning av kobberforekomster på Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark.

I brevet tilråder departementet å godkjenne reguleringsplanen som Kvalsund kommune har vedtatt.

Nærings- og Fiskeridepartementet skriver:
- I regjeringens politiske plattform er det fastsatt en målsetting om å legge til rette for vekst i mineral-næringen. Nærings- og fiskeridepartementet anser at en realisering av Nussir-prosjektet vil bidra til økt verdiskaping i mineralnæringen, stimulere til utvikling av mineral-næringen i Norge og gi positive lokale ringvirkninger for Kvalsund kommune.

Departementet skriver videre:
- Samtidig vil konsekvensene for fiskeri- og havbruksinteressene være begrensede og kan ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom vilkår for eventuell utslippstillatelse, som behandles av Miljødirektoratet.

-Nussir-prosjektet er et stort mineral-prosjekt som kan gi grunnlag for mange distriktsarbeidsplasser og positiv næringsutvikling i Finnmark. Prosjektet har potensial for å gi en betydelig, langsiktig verdiskaping og et vesentlig bidrag til en verdiskapende og lønnsom mineralnæring, sier næringsminister Monica Mæland.

-Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømat-næringen. Både mattryggheten og gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen. Det skisseres et godt opplegg for miljøovervåking, og både Norges Fiskarlag og våre fiskerifaglige etater har gitt viktige bidrag inn i prosessen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.


Reguleringsplanen skal nå avgjøres av Kommunal- og moderniserings-departementet.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094