23948sdkhjf

STAMI: Nå vet vi mer om innholdet i sementstøv

Ny forsking fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forteller oss mer om hva støvet i sementfabrikker inneholder og hvilke arbeidsoppgaver som har høyest støveksponering.

Sementproduksjon kan utsette arbeidstakerne for store mengder støv, som kan inneholde en rekke kjemikalier og mineraler. 

Disse kan være skadelige for helsa til de som arbeider med sement.

Tidligere studier har vist at høye eksponeringsnivå av sementstøv bidrar til dårligere lungefunksjon blant de som arbeider med å produsere sement. Tidligere studier har også vist at støvnivåene varierer mye fra fabrikk til fabrikk.

Hypotesen er at det er klinker, som er hovedkomponenten i sement, som har størst effekt på lungekapasiteten. Derfor har forskerne forsøkt med ulike metoder å regne ut hvor mye klinker det er i støvet.

Overvåket pustesonen

I en ny studie har STAMI-forskere funne ut mer om hvilke kjemiske sambindinger som finnes i støvet som sementarbeidere blir utsatt for på jobben.

For å måle eksponeringen for klinker, har forskere utstyrt arbeidstakere i 22 europeiske sementfabrikker med luftmålere, i pustesonen på kroppen. Disse målerne registrerte konsentrasjonen av torakalt sementstøv. Det er støv som er så finkornet at det kan nå helt ned i lungene når man puster det inn.

Forskerne har analysert støvprøver og materialprøver fra denne studien kjemisk, for å bestemme de viktigste grunnstoffene. Analysene dannet grunnlaget for å kunne estimere hvor mye klinker det er i støvet.

Kompleks sammensetning

Forskerne har brukt en spesiell dataanalysemetode til å regne ut delene av sambindinger i støvet basert på grunnstoffet kalsium, silisium, aluminium og jern som ble analysert i støvprøvene.

− Resultatene viser en kompleks sammensetning av støvet. Det inneholder mineral som kalkstein, kvarts og leire. I gjennomsnitt stammer cirka halvparten av støvet fra klinker, men andelen varierte sterkt mellom prøvene, forteller STAMI-forsker Stephan Weinbruch, som er førsteforfatter av studien.

Han legger til at funnene viser hvor viktig det er å gjøre tiltak for å redusere eksponeringen for slikt støv på arbeidsplasser knyttet til sementproduksjon. Denne nye studien kan bidra til å gi best mulig retningslinjer og praksis i denne sektoren.

Eksponering er knyttet til arbeidsoppgaver

I en annen ny studie om sementstøv og klinker, har STAMI-forskerne konsentrert seg om ulike arbeidsoppgaver på sementfabrikker. Her har de målt nivåene av klinkereksponering blant arbeidere som utførte disse oppgavene.

Forskerne undersøkte ulike arbeidsoppgaver som involverte direkte håndtering av klinker, for eksempel lasting og lossing av materialer, samt oppgaver som ikke involverte direkte kontakt, for eksempel administrative oppgaver.

− Resultatene av studien viser at visse jobbfunksjoner, spesielt de som involverte direkte håndtering av klinker, hadde betydelig høyere eksponering sammenliknet med andre oppgaver. Dette tyder på at arbeidsoppgavene spiller en viktig rolle i å bestemme nivåene av klinkereksponering blant arbeidstakere i sementproduksjonsmiljø, sier Weinbruch.

Kilde: Pressemelding fra STAMI

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.066