23948sdkhjf

Sporveien i gang med årets skinnesliping

Sliping av byens trikkeskinner er et tradisjonsrikt sommertegn. Sporveien er allerede i gang med årets skinnesliping, og slipemaskinen vil i løpet av de kommende sju ukene besøke store deler av Oslos trikkelinjer.

Skinnesliping er et viktig vedlikeholdsarbeid, som i tillegg til å forlenge levetiden på skinnene, også bidrar til mindre trafikkstøy fra trikken.

Sommertid betyr skinnesliping hos Sporveien – et viktig vedlikeholdsarbeid som gjennomføres hvert år.

Maskinell sliping

 Årets skinnesliping startet opp den 27. mai, og er planlagt å vare til og med juli. I praksis utføres arbeidet ved hjelp av en maskin som kjører i trikketraseen, samtidig som den sliper sporene.

– Det er de mest slitte områdene av trikkenettet som skal slipes. I tillegg skal også nyere trikkespor gås over med slipemaskinen. Skinnesliping er et tiltak som reduserer slitasje, og som mange steder har god effekt på støy fra trikken. For Sporveien er det viktig å kunne gjennomføre dette nødvendige tiltaket gjennom sommerukene, sier Morten Nydahl, avdelingsleder for spor og baneteknikk i Sporveien.

Sliper trikkenettet meter for meter

Sommerens skinnesliping startet forrige uke ved Rosenhoff, og beveget seg forbi Carl Berners plass mot Sinsenterrassen og Sinsenkrysset, før man denne uken fortsetter mot Grefsen, Glads vei og Doktor Smiths vei.

Videre blir det sliping av skinner mer eller mindre over hele byen, fra øst til vest – mellom Sandaker senter, Torshov og Birkelunden, Olaf Ryes plass og Nybrua, fra Jernbanetorget til Tinghuset, over Stortorvet mot Bislett og Adamstuen, via Ullevål sykehus og Forskningsparken og opp til Rikshospitalet. Det skal også slipes trikkespor fra Solli til Skøyen, over Ruseløkka og Aker brygge, og forbi Nationaltheatret til Øvre Slottsgate.

Mobile nattarbeider

Arbeidet er mobilt, og beveger seg suksessivt langs sporet mens skinnene slipes.

Slipemaskinen som benyttes forflytter seg med en hastighet opp mot 400 meter per time på rette strekninger. Når arbeidet er planlagt ferdig i juli, vil Sporveien ha slipt om lag 12 kilometer trikkespor av det totale linjenettet på 98 kilometer.

Arbeidet med skinneslipingen må nødvendigvis utføres om natten, når trikken ikke går. Skinnesliperen kan periodevis generere noe støy, men arbeidet er ikke å anse som sterkt støyende. Ettersom maskinen beveger seg forholdsvis raskt forbi langs sporet og ikke oppholder seg særlig lenge utenfor hver adresse, vil belastningen for de fleste beboerne langs trikketraseene begrenses til én natt. Noen steder skal imidlertid både utgående spor (fra sentrum) og inngående spor (i retning sentrum) slipes, og da blir det nattarbeid totalt to netter på disse delstrekningene.

– Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidet medfører, og retter en stor takk for tålmodigheten til dem som blir berørt, sier Morten Nydahl i Sporveien.

Kilde: Pressemelding fra Sporveien

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.673