23948sdkhjf

Kongsberg Gruppen vil tredoble inntektene på 10 år

Og samtidig ønsker konsernet at inntektene skal ha nådd 120 milliarder kroner i 2023.

Det kom fram på Kongsberg Gruppens (KOG) kapitalmarkedsdag nylig.

– Å gå fra 40 til 120 milliarder kroner på 10 år er ambisiøst. Gitt vår unike posisjon og våre langsiktige markedsutsikter, er dette oppnåelig, sa Geir Håøy, konsernsjef, på KOGs kapitalmarkedsdag 2024.

Unikt posisjonert

KOG opererer globalt med mer enn 13 500 dyktige fagfolk i 40 land. Hvert teammedlem bidrar til ulike markeder: Forsvar, sikkerhet, maritim, energi, rom og subsea . De siste fem årene, fra 2018 til i dag, har konsernet tredoblet omsetningen.

- Vi har ikke vært avhengig av markedsvekst alene. Vi har lykkes på grunn av vår tillit til våre mennesker, teknologi og løsninger, fortsatte Håøy.

Nå hever han ambisjonen igjen, og spår å tredoble selskapets inntektsstørrelse i 2033.

- Verden har gjennomgått betydelige endringer de siste par årene, og markedene våre opplever en enestående økning i etterspørselen. Denne veksten omfatter både behovet for økte nasjonale forsvarsevner, og behovet for å aktivt møte globale utfordringer knyttet til avkarbonisering og energiomstilling – alt på samme tid. Kongsberg Gruppen er unikt posisjonert for å møte disse kravene, sa Håøy i sin åpningstale på Kapitalmarkedsdagen.

Tre forklaringer

Håøy pekte på tre forklaringer som understreker konsernets sterke vekst fremover.

- For det første er KOGs tilbud rettet mot å løse to av de mest presserende utfordringene verden står overfor i dag: Sikkerhet og bærekraft. I løpet av mine mer enn 30 år i selskapet har jeg aldri opplevd en slik bærekraftig etterspørsel og solid etterspørsel etter utsikter, ikke bare fra ett, men flere voksende markeder. For det andre har konsernet en dyp domenekunnskap og en omfattende teknologiportefølje. Vi er eksperter på det vi gjør og har ferdigheter og kompetanse blant de beste i verden på alle våre områder. Og for det tredje, etterspørselen vi ser fra de to driverne jeg nevnte, er ikke kortsiktige svingninger. Det vil ta år for nasjoner å bygge opp sine forsvars- og sikkerhetsrammeverk. Samtidig sikter verden mot netto null i 2050, sa Håøy.

Den geopolitiske situasjonen

Den geopolitiske situasjonen skaper etterspørsel, ikke bare om umiddelbar handling, men også en langsiktig strategi for å sikre en trygg og bærekraftig fremtid. Dette økende engasjementet understreker viktigheten av å styrke kollektive forsvarsevner som svar på gjeldende sikkerhetsutfordringer i Europa.

Innen 2024 forventes atten NATO-medlemsland å nå eller overgå alliansens mål om å bruke minst 2 prosent av sitt BNP på forsvar, en betydelig økning fra 2014. Dette inkluderer Norge, som har foreslått en historisk økning i forsvarsutgiftene i løpet av de neste 12 årene og vil oppfylle 2 prosent BNP-forpliktelsen allerede i år, og sikter mot 3 prosent mot slutten av 12-årsperioden.

- KOG spiller allerede en avgjørende og ekspanderende rolle i å styrke sikkerheten til NATO-medlemmer og allierte gjennom sine avanserte teknologier. Som et ledende teknologiselskap er vi unikt posisjonert med vår portefølje for å møte dagens utfordringer og gi kundene den teknologien de trenger, og utvide grunnlaget for eksportmuligheter ytterligere, fortsatte Håøy.

Netto-null maritime teknologier

Mens verden står overfor den eskalerende krisen med klimaendringer, bevist av ekstreme værhendelser, issmelting og rekordhøye temperaturer, er konsernets ekspertise innen avanserte sikkerhets- og forsvarsløsninger, samt teknologi for å redusere den maritime og havindustriens klimafotavtrykk, mer relevant enn noen gang.

- Dette er grunnen til at det å overholde Paris-avtalen er avgjørende for vår kollektive innsats for å bekjempe klimaendringer. Våre innovasjoner innen energi- og netto-null maritime teknologier, som allerede betjener en tredjedel av verdens flåte, er velprøvde og godt posisjonert for å møte det ambisiøse målet satt av Parisavtalen, og målene om å redusere klimagassutslippene betydelig 2030 og netto null innen 2050, satt av International Maritime Organization, sa konsernsjefen videre.

Ny produksjonskapasitet

På grunn av en enestående økning i etterspørsel og et stort ettermarked, øker KOG proaktivt sine kapasiteter og investerer i produksjonskapasitet. Nylig åpnet konsernet et nytt kontor i Kochi, India, og åpner snart nytt kontor i Ålesund, og produksjonsanlegg i både Kongsberg og Adelaide i Australia.

-Vårt mål er å levere teknologi som løser dagens kritiske utfordringer for å skape en bedre morgendag. Derfor har jeg stor tro på at Kongsberg Gruppens teknologier er en del av løsningen, avsluttet konsernsjef Geir Håøy.

Mer enn 100 personer deltok

Mer enn 110 analytikere, investorer, journalister og ansatte deltok på Kongsberg Gruppens første kapitalmarkedsdag siden 2022.

I tillegg til Håøy fikk publikum også høre fra KONGSBERGs finansdirektør, Mette Toft Bjørgen, samt forretningsområdepresidenter, Eirik Lie, Kongsberg Defence & Aerospace, Lisa Edvardsen Haugan, Kongsberg Maritime, Martin Wien Fjell, Kongsberg Discovery og Shane McArdle , Kongsberg Digital.

Kilde: Fra Kongsberg Gruppens hjemmeside

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08