23948sdkhjf

Brunvolls propulsjonssystemer for Torghatten Nords nye hydrogenferger

Brunvoll har fått kontrakt på å levere fremdrifts-, manøvrerings- og autonomisystemer for to hydrogendrevne ferger for Torghatten Nord AS. Fergene vil operere den krevende ruten til og fra Lofoten i Norge, mer spesifikt Bodø-Verøy-Røst-Moskenes-ruten

Fergene er av en ny og innovativ type skipsdesign for drift med hydrogenbrenselceller, og designeren er The Norwegian Ship Design Company AS.

Begge fergene inkludert i kontrakten vil bli levert fra Myklebust Verft i 2026. 

Brunvoll-kontrakten inkluderer to azimuth-propulsjonsthrustere, BruCon Propulsion & Thruster Control System, BruCon Auto-Crossing-system og BruCon Condition Monitoring System. De trekkende azimuthpropulsjonsthrusterne er av den største versjonen som Brunvoll leverer i dag.

Klare for røffe forhold

Installeringen av høy fremdriftseffekt er en del av designvurderingene som gjør fartøyene klare for de røffe sjøforholdene hvor ferjene skal operere, og som er åpent mot Nordsjøen.

- Vi ser på Brunvoll som en god og pålitelig samarbeidspartner for fremdrifts-,
manøvrerings- og autonomiløsninger. Når vi satser på et så banebrytende prosjekt, ønsker
vi å finne de beste løsningene fra dyktige leverandører,sier Leiv Sindre Muren, daglig leder
i Myklebust Verft.

Brunvolls overvåkningssystem, BruCon Condition Monitoring System, vil tillate fjernovervåking og operasjonell optimalisering gjennom fartøyets levetid. Når de eldre fergene byttes ut med de hydrogendrevne nybyggene vil det gi en estimert CO2-utslippsbesparelse på 26.500 metriske tonn.

Krav om hydrogen-drevne ferger

Rutene som fergene skal operere er del av Norges nasjonale veinett og Statens vegvesen har satt klare mål for reduksjon av utslipp for alle nye offentlige ferjeanbud. Kontrakten for disse rutene kom med et krav om hydrogen-drevne fartøyer, og den norske næringsindustrien har svart på utfordringen.

De hydrogen-drevne fartøyene vil være en ny opplevelse for fartøyeierne, fartøysoperatørene og fartøysbesetningen. For å forenkle fartøyets daglige drift vil BruCon Auto-Crossing-systemet bli installert for å sikre energieffektiv kryssing av Ytre Vestfjorden på hver overfart, uavhengig av mannskap om bord, værforhold, og andre forstyrrelser som brobesetningen må håndtere.

- Vi ser frem til samarbeide med Myklebust Verft og Torghatten Nord på dette prosjektet
med hydrogendrevne fartøyer. De tøffe værforholdene utenfor Lofoten lar oss
demonstrere robustheten til vårt BruCon Auto-Crossing-autonomisystem for ferger, og vi
ser frem til levering og igangkjøring for Myklebust Verft, sier Kåre Øyvind Vassdal, CEO i
Brunvoll.

Kilde: Pressemelding fra Brunvoll

KLIKK for alle artikler i Verft og fartøy.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.471