23948sdkhjf

Boliden investerer milliarder i et nytt elektrolyseanlegg

Boliden,som har fabrikk i Odda, har besluttet å investere i et nytt elektrolyseanlegg på Rönnskärsverken samt en rekke tilleggsinvesteringer.

– Alle våre store investeringsprosjekter er i rute og nærmer seg nå igangsetting, noe som er svært gledelig. Gjennom disse er både Aitik og Odda fremtidssikret i overskuelig fremtid. Det gir oss også muligheten til å se fremover, og nå presenterer vi flere beslutninger som skaper en tilsvarende situasjon for Rönnskär og Boliden-området. I tillegg annonserer vi et teknisk gjennombrudd som har potensial til å bli en ny og betydelig inntektsstrøm for våre smelteverk, sier Mikael Staffas, president og adm. dir. CEO i en kommentar.

4,8 milliarder svenske kroner

Boliden har besluttet å investere 4,8 milliarder svenske kroner i et nytt elektrolyseanlegg på Rönnskär. Det forrige elektrolyseanlegget ble ødelagt i en stor brann i juni 2023. Anlegget gjør at produksjonen av kobberkatoder og edelt metall gradvis vil øke til full kapasitet i løpet av andre halvdel av 2026. Investeringen, som delvis vil bli finansiert av potensiell forsikring utbetalinger med et maksimalt beløp på 3,4 milliarder svenske kroner, vil begynne i løpet av 2024. Anlegget vil ha en kapasitet på 230 000 tonn, som er i tråd med Rönnskärs tidligere kapasitet og eksisterende miljøtillatelse.

I Boliden-området skal det investeres i avvannings- og pastaanlegg for å bruke anrikningssand som utfyllingsmateriale i gruvene Kankberg, Renström og Maurliden. Dette gjør at produksjonen i Boliden-området kan forlenges med rundt 10 år frem til slutten av 30-tallet. Den totale investeringen er på 2,5 milliarder svenske kroner, hvorav størstedelen vil bli utført mellom 2024 og 2026. Gjennomførte tester av den nye teknologien viser betydelig forbedret miljøytelse. Søknaden om tillatelse vil bli sendt inn i løpet av kort tid.

Bolidens pågående investeringsprosjekt i Aitik, Boliden-området og Odda følger alle tidligere kommuniserte rutetider. Prosjektene i Aitik og Boliden-området kjører også innenfor tidligere kommunisert investeringsnivå.

Økte kostnader i Odda

Utvidelsesprosjektet i Odda har lidd under økte kostnader, hovedsakelig som følge av undervurdert kompleksitet i integrasjonen mellom nye og eksisterende anlegg samt kostnader knyttet til forsinkede leveranser av enkelte nøkkelkomponenter. Det betyr en økt kostnad med totalt om lag 100 millioner euro, 1,1 milliarder kroner, hvorav om lag halvparten belastes i 2023, og at samlet investeringsbeløp for utvidelsen blir 950 millioner euro, om lag 10,7 milliarder kroner.

Bolidens investeringer i 2024 forventes nå å beløpe seg til 15,5 milliarder svenske kroner, som er 1,5 milliarder svenske kroner høyere enn tidligere kommunisert. Av økningen er cirka 1 milliard svenske kroner knyttet til den nye investeringen i Rönnskär og de resterende 500 millioner svenske kroner kan henføres til Odda. Dagens vedtatte investering i Boliden-området vil beløpe seg til ca 500 millioner svenske kroner i 2024 og var inkludert i tidligere kommunisert veiledning.

Kilde: Metal-supply.se

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094