23948sdkhjf

Enighet om CO2-kompensasjonsordningen ut 2030

Regjeringen, LO, NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri, IE & FLT er enige om forslag til en langsiktig og forutsigbar CO2-kompensasjonsordning.

Ordningen er økonomisk bærekraftig og bidrar til energieffektivisering og reduksjon i utslipp av klimagasser.

– Jeg er svært glad for at vi i dag er blitt enige om en ordning som gjør at vi får kontroll på kostnadene og gjør den forutsigbar for både staten og industrien, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Endre ordningen

I dag varsler regjeringen at den vil endre CO2-kompensasjonsordningen.

Utgiftene under CO2-kompensasjonsordningen har økt kraftig siden opprettelsen i 2013, i hovedsak på grunn av økt kvotepris. Ordningen skal kompensere for at EUs klimakvotesystem slår ut i økte kraftpriser i Norge. Formålet med ordningen er å motvirke karbonlekkasje, som vil si at kraftkrevende industri i Norge flytter produksjonen til land utenfor Europa som ikke har like streng klimapolitikk.

Tett kontakt

Regjeringen har hatt tett kontakt med partene i industrien om endringene i ordningen. De støtteberettigete virksomhetene vil samlet få utbetalt 500 millioner kroner ekstra gjennom Revidert nasjonalbudsjett.

En viktig endring i kompensasjonsordningen er at 40 prosent av kompensasjonen bedriftene får skal brukes til klimatiltak og/eller energieffektivisering i bedriftene. Dette bidrar til grønn omstilling i norsk industri og sørger for at investeringene blir gjort i Norge og i norske arbeidsplasser.

Rydder bort usikkerheten

– Med denne enigheten rydder vi bort usikkerheten som er skapt og vi sikrer industriens viktigste rammevilkår i mange år fremover. Vi er også fornøyd med at industrien forplikter seg til å investere store summer i norske arbeidsplasser. CO2-kompensasjon er det viktigste tiltaket for å sikre at verdens reneste industri fortsetter å satse i Norge. Vi har bedt om forutsigbarhet, og det har vi fått, sier Frode Alfheim i IE&FLT (tidligere Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk.)

–Det har vært en god og konstruktiv dialog mellom partene som har gitt et godt resultat som gir forutsigbarhet for industrien og regjeringen. Dette gir industrien bedre muligheter for videre satsning i Norge. Vi ser frem til å bistå i arbeidet med forskriften når den sendes på offentlig høring, sier Ole Børge Yttredal fra Norsk Industri.

Sikrer konkurransekraften

– Denne avtalen sikrer konkurransekraften og bidrar til klimaomstilling i industrien. CO2-kompensasjonen er en viktig forutsetning for at vi kan fortsette å utvikle norsk industri på en bærekraftig måte, sier Kine Asper Vistnes fra Fellesforbundet.

 

Kilde: Pressemelding fra Regjeringen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094