23948sdkhjf

Rederiforbundet publiserer utslippstall

I 2023 hadde Rederiforbundets flåte et utslipp på 23,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det utgjør om lag tre prosent av den globale skipsfartens utenriks utslipp.

80 prosent av utslippene fra norsk skipsfart skjer utenfor Norges grenser.

I årets konjunkturrapport publiserer Rederiforbundet for første gang samlede utslippstall for medlemsflåten. Tallene er utarbeidet i samarbeid med DNV.

- Norge må være en pådriver

– Tallene viser at Norge vil vinne på å ta en enda mer aktiv rolle i omstillingen av internasjonal skipsfart - som flaggstat, som klimapådriver og som grønn teknologieksportør, sier adm. dir. Harald Solberg i Rederiforbundet.

Rederiforbundets lastbærende flåte har siden 2008 forbedret utslippsintensiteten sin med 25 prosent. Av de om lag 2000 skipene i verden som i dag går på lavutslippsdrivstoff eier norske rederier 180, eller nærmere ti prosent.

– Norske rederier spiller en sentral rolle i omstillingen til lav- og nullutslippssamfunnet. Men selv med en av de mest energieffektive flåtene i verden, og med en høy andel av skipene som går på alternative drivstoff, har vi en lang vei foran oss for å møte våre mål om klimanøytralitet, sier Solberg.

Høy grønn investeringsvilje

Norske rederiers investeringsvilje er høy. Ni av 10 oppgir at de planlegger å bygge skip med teknologi som er klar for klimanøytrale løsninger. Konjunkturrapporten viser også at seks av 10 rederier tror de vil nå Rederiforbundets mål om å være klimanøytrale innen 2050.

Klimapolitisk «no-brainer»

Når det kommer til investeringer i klima- og miljøteknologi utpekes manglende betalingsvilje i markedet og usikkerhet knyttet til teknologivalg som de største barrierene. Halvparten av respondentene oppgir også manglende offentlig investeringsstøtte som en barriere. Over 60 prosent av de spurte mener dessuten at dagens virkemiddelapparat i liten eller ingen grad er rigget for en oppskalering av det grønne skiftet.

Rapport: Harald Solberg overrekker Rederiforbundets konjunkturrapport til statssekretær Even Tronstad Sagebakken i nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Kilian Munch 

– Dersom vi skal lykkes i å øke tempoet i omstillingen, vil det stilles store krav til en politikk som sikrer at markedet selv driver omstillingen frem gjennom etterspørsel etter klimanøytrale løsninger.

Fra 1. januar ble skipsfarten innlemmet i EUs kvotehandelssystem. I EU er kvoteinntektene øremerket klimatiltak, Rederiforbundet mener det samme bør gjelde i Norge.

– Det burde være en klimapolitisk «no-brainer». Isteden risikerer vi at norsk skipsfart sakker akterut, mens EU setter opp farten. Vi har derfor store forventninger til at regjeringen følger opp sine ambisjoner med konkret politikk, sier Solberg. 

Kilde: Pressemelding fra Norges Rederiforbund

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109