23948sdkhjf

Bedriftsportrett: Lomundal Transport på Kyrksæterøra med frakt av gass og stål i fjerde generasjon

TRE BRØDRE: Selv om Lomundal Transport kjører gass, slik de alltid har gjort, kunne det fort blitt problematisk da de mistet sin største kunde i 2022. Siden reportasjen vår i 2007, har eierskapet dessuten passert enda en generasjon nedover; fra far og tante til tre sønner/nevøer.

Den forrige gangen vi tok en god prat med Lomundal Transport var i denne reportasjen i TransportMagasinet i 2007. Den gang var Karl Øyvind Lomundal i ferd med å overta som daglig leder i familieselskapet. Det er så lenge siden at en generasjon allerede har passert.

For nesten to år siden, var det på nytt tid for et skifte. Da tok Karl Øyvinds eldste sønn Bjørnar Lomundal over som daglig leder. Han forteller til Tungt at han i 2023 formelt overtok eierskapet i selskapet sammen med sine to brødre, Terje og Øystein, med like eierandeler.

I januar 2021, tok Bjørnar over som daglig leder i datterselskapet Gas Trans Hemne.

Den yngste broren Øystein begynte i selskapet i 2017, og har rollen som befrakter og HMS-leder for konsernet. Terje, den mellomste broren, begynte i 2014, og har rollen som befrakter og innkjøpsleder for anleggsmidler.

Faren Karl Øyvind er fortsatt med i firmaet som økonomisjef. Tanten Solveig har kontroll på trafikken på godssiden, akkurat som tidligere.

– Vi er heldige som for lov til å gå løs på noe i fjerde generasjon og kjenner litt ekstra på ansvaret. Så er det fint for meg og mine brødre og kunne lene oss på erfaringen til Karl Øyvind og Solveig. Inntil i fjor hadde vi med oss bestefar også, men han gikk bort i oktober, sier Bjørnar.

Problemløsning rundt middagsbordet

Med far, tante og tre brødre, er Lomundal Transport et skikkelig familieselskap, som tidvis kan bli litt altoppslukende, siden de tilbringer mye tid sammen.

– Vi har mange jobbsamtaler rundt middagsbordet. Men jeg synes vi har en veldig god måte å jobbe på sammen på. Brødrene mine utfyller min litt manglende praktiske kompetanse, selv om de samtidig er sterke på administrasjon. Med samme mål utfyller vi hverandre godt, sier Bjørnar.

Terje og Øystein hadde allerede jobbet noen år i transportfirmaet, da Bjørnar fikk en forespørsel fra faren om å komme inn som daglig leder. Dette var allerede i 2018. Etter litt betenkningstid og en overgangsperiode for å avslutte det han drev med, begynte Bjørnar for fullt fra 1. januar 2020, selv om det formelle lot vente på seg omtrent ytterligere to og et halvt år.

– Jeg jobbet i Oslo og hadde mitt eget selskap i entreprenørbransjen, Lomundal Bygg AS. Det eksisterer fortsatt, men jeg har satt bort driften til mine medaksjonærer, sier Bjørnar Lomundal.

Lomundal forteller videre at den utløsende faktoren var et ønske fra faren Karl Øyvind og tanten Solveig om å overlate stafettpinnen til neste generasjon.

Ekstremt god timing da avtalen med Linde Gas ikke ble fornyet

Lomundal hadde ikke vært daglig leder i mer enn ett år, før han fikk et stort problem rett i fanget.

– I løpet av 2022, ble det klart at vi ikke skulle fornye vår avtale med Linde Gas. Transport av gass var en betydelig del av vår virksomhet. Det er det heldigvis fortsatt, sier Lomundal.

Lomundal forteller at som direkte følger av dette, lå selskapet an til en negativ vekst på 40 prosent. Men det var jo bare i teorien, for samtidig åpnet det seg en mulighet for å kaste seg rundt å kjøpe opp et annet selskap som transporterte gass for konkurrenten til Linde Gas.

Klarte å opprettholde transport av luftgass som segment

Lomundal forteller at de endte opp med å kjøpe Øverland Transport på Rjukan, fortrinnsvis fordi deres eneste kunde var Nippon Gases.

– Det var en bevisst handling for å opprettholde transport av luftgass som segment, sier Lomundal.

Uten avtalen med Linde, var dette plutselig en ny mulighet. Øverland Transport har stasjonering på bilene rundt i landet, men primært i Telemark, på Vestlandet og i Midt-Norge.

– Denne avtalen er enda større enn vår forrige avtale med Linde Gas. Nå har vi en helt ny kunde og har kommet styrket ut av det, sier Lomundal.

Han forteller videre at oppkjøpet, i tillegg til signering av flere andre kunder, førte til en vekst på 20 prosent, istedenfor scenarioet med 40 prosent negativ vekst. Lomundal presiserer at det i praksis egentlig aldri lå an til negativ vekst, nettopp fordi brikkene falt på plass såpass fort.

Avtalen med Linde gikk ut 1. oktober 2022. Nøyaktig en måned etterpå tok selskapet over Øverland Transport.

– Vi var veldig heldige med timingen. Da vi kom på banen, var Øverland Transport allerede i prosess fra før av med noen andre vedrørende et mulig salg, sier Lomundal.

Denne dialogen startet allerede i april 2022. Siden Lomundals første henvendelse var anonym, sendt inn gjennom et konsulentselskap, tok Lomundal direkte kontakt. Og det var det som skulle til for å endre avgjørelsen.

– Øverland Transport skrinla den andre interessenten og gikk videre med Lomundal Transport. De er også et familieselskap, tuftet på mange av samme verdiene som vi er tuftet på, sier Lomundal.

Lomundal forteller videre at deres tidligere erfaring med gass, var helt avgjørende for at Øverland Transport ville overlate selskapet til dem.

Følgelig hadde de ingen konkurrenter i budprosessen. Etter et halvt år hadde de tatt over selskapet.

Les mer om oppkjøpet HER.

Lomundal Transport har 85 faste ansatte, hvorav 32 er hos Øverland Transport på Rjukan og resten i Trønderlag. 70 av disse er sjåfører.

Årlig omsetning for konsernet ligger på omtrent 140 millioner kroner.

Deres 50 biler kjører til sammen omtrent 5 millioner km per år.

Transporterer alt av flytende gass

Lomundal Transport frakter alt av flytene gass, nitrogen, biogass, naturgass, argon, LNG og LBG. Gasum og Nippon Gases er deres største kunder i dette segmentet.

I 2019 kjøpte Gasum opp Linde sin avdeling innen naturgass og biogass.

Lomundal Transport, gjennom sitt søsterselskap Gas Trans Hemne AS, håndterer blant annet alt av biogass ut fra Skogn. I tillegg kjører de også LBG for et par andre utenlandske kunder.

– Når det kommer til sikkerheten rundt dette, setter man seg ikke rett inn i en bil og kjører flytende gass uten omfattende opplæring, sier Lomundal.

Gjennom sine 30 år med gasstransport, har selskapet ennå ikke vært involvert i ulykker som har resultert i personskade, utover skrubbsår og blåmerker.

Men bilvelt har de vært borti. Da er det godt at de vakuumisolerte tankbilene tåler en støyt før det blir utslipp.

ADR-transport

Omtrent 60 prosent av virksomheten til Lomundal Transport, er ADR (farlig gods). Det er ikke gasstransport i denne bilen, men transport av matrise til sprengstoff (ADR-transport i Gas Trans Hemne). 

Merker den svake rekruttering til bransjen

Lomundal Transport mangler nå tre sjåfører. Også de sliter med svak rekruttering til bransjen og merker at det er tidkrevende å få tak i folk.

– Hvordan skal vi klare å håndtere godsøkningen når underdekningen av sjåfører generelt er så stor, spør Lomundal.

– Vi tar rekruttering såpass på alvor at vi har det som fast innslag på hvert styremøte vi har, med en strategisk tilnærming, sier Lomundal.

Selv er de ivrige på å ta inn lærlinger og mange av disse forblir i firmaet. Men det er ikke nok. Han mener saken bør løftes fra alle hold, både statlig og gjennom bransjen med alle mulige virkemidler.

Nytt segment av året: Transport av levende fisk

I 2023 begynte Lomundal med transport i et helt nytt segment. Kontraktskunden var faktisk deres nærmeste nabo. Aqua Gen på Kyrksæterøra var på utkikk etter noen som kunne hjelpe dem med en tidvis krevende fisketransport.

– Vi har jo godt rykte i bransjen. Aqua Gen driver med en type transport som er veldig kompetansekrevende og kan derfor ikke sette den bort til hvem som helst, sier Lomundal.

Aqua Gen trengte en transportør med et apparat som kunne håndtere oppdraget når det kommer.

Med levende laks i lasten, følger Mattilsynet godt med. Det er helt nødvendig å klare å skaffe kapasitet når oppdraget kommer.

– Mankoen på sjåfører må vi også ha i bakhodet, både med levende fisk og alt annet vi transporterer, sier Lomundal.

Om selskapet ikke har tilgjengelige biler selv, har Lomundal Transport heldigvis gode samarbeidspartnere som stiller opp med biler når det trengs.

Og akkurat som sjåførene deres, må også de på kontoret stadig tenke rundt neste sving.

Grønt, men lite fleksibelt med biogass-biler

Lomundal Transport har det siste året gått til anskaffelse av tre nye Volvo FH som går på biogass, og har hatt biogass-biler i bilparken siden 2019.

Dette er den siste av totalt tre biler som går på biogass i fast rute for kunden Tibnor.

– Nå fungerer de veldig bra. I 2019 ble vi nødt til å ta ut en bil som ikke fungerte. Noen biogassbiler hadde tilsynelatende barnesykdommer på denne tiden, sier Lomundal.

Han legger til at driftsøkonomisk er det ikke stor forskjell fra dieselbiler.

– Jeg savner forutsigbarhet og trygge rammer fra statlig hold med langt bedre infrastruktur enn den vi ser i dag. Jeg håper regjeringen legger inn kruttet der, sier Lomundal.

Lomundal forteller videre at den ene bilen går fra Trøndelag til Gøteborg. De to andre går fra Trøndelag til Østlandet. Akkurat det funker. Og akkurat nå er dette det eneste farbare alternativet for Lomundal Transport sitt eksisterende nedslagsfelt.

– Våre tre nye biogass-biler vil kun fungere på det strekket, og det begrenser handlingsrommet, siden vi ikke kan sette dem inn på så mye annet.

Lomundal tror også at bransjen har et ønske om å bli bærekraftig, men mener at for å få det til må infrastrukturen fungere bedre enn nå. Kun sentrale strøk har ladestasjoner for strøm og biogassen mangler også fyllestasjoner – det er faktisk ikke fyllestasjoner nord for Trondheim.

Fortsatt sterke på stål

– Lomundal Transport har alltid vært sterke på stål. Vi transporterer store volumer for landets to største stålgrossister, sier Lomundal.

I forhold til tidligere, har ikke dette forandret seg mer enn at det er mer kjøring av det samme, altså en ytterligere styrking av segmentet for det som ikke bare alltid har vært ryggraden i selskapet, men også bygget det opp.

Ståltransport for Norsk Stål og Tibnor utgjør mest på godssiden. Gass er ellers det største segmentet på konsernnivå.

I tillegg til stål, frakter Lomundal Transport mye forskjellig til byggenæringen, deriblant vinduer fra den lokale bedriften Lian Vinduer. Nedturen i byggenæringen, har ført til lite transport både fra dem og resten og dette segmentet for tiden.

Endrer tilbake til fargeprofil fra gamledager

Lomundal Transport har nylig endret farge og layout på logoen på bilene, for å matche fargeprofilen slik den var i gamledager.

Selve logoen er ikke endret, kun selve profileringen på bilene for øvrig.

– Tanken er å forsterke identiteten vår. Designet har blitt forenklet gjennom årene. Nå endrer vi det tilbake slik det var. Årsaken til at vi endrer nå, er at vi nå ønsker å ta mer plass med fremtoningen, sier Lomundal.

– I forbindelse med 65års jubileet vårt i 2018, utsmykket vi en jubileumsbil i den «gamle drakten», sier Lomundal.

Foran er jubileumsbilen fra 2018. I bakgrunnen ser vi bilen fra gamledager med de samme fargene. Siden 2018 har mange av bilene fått "gamle" farger, men det mangler fortsatt noen.

Fv. Terje, Bjørnar og Øystein. Brødrene sammen på Lillehammer i april 2023, i forbindelse med samlet feiring av 150 års jubileum for Øverland Transport (80 år) og Lomundal Transport (70 år).

Lomundal Transport har to søsterselskaper:

  • Gas Trans Hemne, der Lomundal selv er daglig leder.
  • Øverland Transport, som fungerer som et selvstendig selskap etter oppkjøpet i 2022.

I tillegg eier Lomundal Transport mer passive eiendoms- og holdingselskap.

Gjennom disse to søsterselskapene, går i dag omtrent 25 vogntog fast med gass.

Kilde: Intervju med Tungt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109