23948sdkhjf

Vow Green Metals: Fredrikstad, here we come

Vow Green Metals, som har som mål å produsere biokarbon til smelteverk, skal bygge sin neste fabrikk i Fredrikstad.

Når smelteverk lager metall, krever produksjonsprosessen en god porsjon metallurgisk kull.

Klimakvoter og miljøfokus gjør imidlertid at flere ønsker gå over til biokarbon for å minske klimaavtrykket.

Biokarbon i stedet for kull

Og det er her Vow Green Metals kommer inn i bildet. Den nye fabrikken som skal bygges i Fredrikstad, skal nemlig produsere biokarbon, som er et reduksjonsmiddel for metallist industri. Eller sagt på en annen måte: For smelteverk.

Det er Fredriksstad Blad (FB) som skriver dette.

Elkem har allerede inngått en samarbeidsavtale med Vow Green Metals.

Vow Green Metals skal produsere biokarbon av trevirke ved prosessen pyrolyse. Og til å gjennomføre denne prosessen trengs det reaktorer, og målet til det nye selskapet er å produsere flere slike reaktorer i løpet av noen år.

Tredje fabrikken

Vow Green Metals er allerede i gang med to fabrikker. Den ene er et pilotanlegg på Hønefoss, som var ferdig tidligere i år, og den andre er en fullskala fabrikk på Follum i Halden. Den er under oppføring. Anlegget som planlegges bygget i Plankebyen blir imidlertid det størte, med en kapasit på 30.000 tonn årlig.

Tredje fabrikken: Slik ser Vow Green Metals for seg fabrikken i Fredrikstad. Det blir det tredje anlegget til selskapet, og blir også det største.Illustrasjon: Vow Green Metals

FB forteller at dersom alt går etter planen kan det første spadetaket for den nye fabrikken skje i løpet av 2024. Man beregner en byggetid på ca 12 måneder.

Arbeidsplasser og ringvirkninger

Den nye fabrikken kan gi 20 nye arbeidsplasser, men man tror at ringvirkningene kan bli enda større for transport og logistikk, underleverandører og råvareprodusenter, som i all hovedsak vil være skogeiere. Fordi råvarene som utgjør basen i Vow Green Metals produksjonsprosess, er tresorter og trevirke som ikke videreforedles til planker, fiber og lignende.

- Trevirket flises opp og tørkes før det legges i pyrolysreaktorene. Underveis i prosessen skapes det varm gass som vi blant annet bruker til å lage damp, sier Cecilie Jonassen i Vow til FB.

Kilde: Fradriksstad Blad

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125