23948sdkhjf

Ptil: Ingen bedring av akutte utslipp fra oljesektoren

Hovedbildet i rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet for akutte utslipp (RNNP AU) i perioden 2005-2022 viser ingen forbedring for flere av indikatorene.

- I årets rapport er det flere områder med behov for økt oppmerksomhet. Vi ser ikke den positive utviklingen vi forventer, sier direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold.

Kjemikalier

De aller fleste hendelser med akutte utslipp fra petroleumsvirksomhet er kjemikalieutslipp. Trenden for de siste årene viser et økende antall hendelser med utslipp av kjemikalier.

Oljeutslipp

Etter 2013 har antall hendelser med akutte utslipp av råolje flatet ut. De to siste årene ligger antall utslipp på et høyere nivå enn i de to foregående årene.

Når det gjelder tilløp til alvorlige hendelser som kunne gitt akutt oljeforurensning, har antallet ligget på et stabilt nivå de senere årene, uten tegn til positiv utvikling.

Antall hendelser med hydrokarbonlekkasjer fra havbunnsinnretninger varierer mellom null og seks i årene 2006-2022.  Årlig utslippsmengde har ligget på et stabilt lavt nivå de siste 10 årene, bortsett fra de årene da enkelthendelser med større utslippsmengde har funnet sted. 

Stabilt nivå

Den såkalte storulykkesindikatoren for akutte oljeutslipp viser et stabilt nivå med årlige variasjoner. Den tydelige positive utviklingen som ble observert i perioden mellom 2007 og 2015 i tilsvarende indikator for skade på personell fremkommer ikke for akutte utslipp. Storulykkesindikatoren for personell har også flatet it etter 2016. Vi ser heller ikke at tilløpshendelsene blir mindre alvorlige i den forstand at de kunne resultert i mindre oljemengder på sjøen. Det å sammenstille resultatene fra de ulike RNNP-rapportene gir et mer nyansert bilde og kan vise forbedringsområdet knyttet til ulykkesforebyggende tiltak.  

Kilde: Petroleumstilsynet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078